Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
ВСУ 2018 ХVIII ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"
18 - 20 октомври 2018 г.

Събития и покани

 1 октомври 2018

Computational Civil Engineering 2019, May 30th - 31st, 2019, Iasi, Romania

Вижте тук

20 октомври 2018

 1 ноември 2018

Минали събития

14 юни 2018

Академия Градът 2018

АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2018 - конкурси за български студенти и млади професионалисти

За пета поредна година Академия Градът организира конкурси за български студенти и млади професионалисти, възпитаници...

 1 юни 2018

12TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON THERMAL ANALYSIS & CALORIMETRY (ESTAC12) - 27-30 AUGUST 2018 in BRASOV, ROMANIA

12TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON THERMAL ANALYSIS & CALORIMETRY (ESTAC12) will take place between 27-30 AUGUST 2018 in BRASOV, ROMANIA Brasov is the second largest city in Transylvania and the second...
Всички събития

Новини

17 август 2018

ВСУ "Л. Каравелов" има нова акредитация, с изключително висока оценка от 8.98. Капацитет от 1800 студенти и докторанти за срок от 5 години. В пълно съответствие и на акредитацията по направление "Архитектура, строителство и геодезия".

13 август 2018

Общежития

За всички студенти, подали Молба-декларация или Заявление за ползване на общежитие във ВСУ "Л. Каравелов"...

 9 август 2018

За заслуги като ДОБРОВОЛЕЦ

ВСУ “Л.КАРАВЕЛОВ“ ИЗКАЗВА СПЕЦИАЛНИТЕ СИ БЛАГОДАРНОСТИ НА МИНКО МИНКОВ За отдадеността му, желанието и...

 5 юли 2018

 5 юли 2018

Административен семинар на ВСУ, проведен в Копривщица на 22 юни 2018 г.

Вижте тук

31 май 2018

Необходима е нова дългосрочна стратегия за развитие на висшето образование - Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов пред в. "Труд"

Вижте тук

Всички новини
up

СПЕЦИАЛНОСТИ

След средно образование - Прием 2018

Степен бакалавър

Строителство на сгради и съоръжения редовна и задочна форма
Строителство и архитектура на сгради и съоръжения редовна форма
Строително инженерство редовна и задочна форма
Строителен мениджмънт редовна и задочна форма

Степен магистър

Архитектура само редовна форма
Строителни конструкции редовна и задочна форма
Технология и управление на строителството редовна и задочна форма

След степен бакалавър - ред за прием

Строителен факултет

Строителни конструкции задочна форма
Строителна геоекология задочна форма
Технология и управление на строителството задочна форма
Технология на строителните производство задочна форма
Управление на инвестиционни проекти задочна форма
Строителна геоекология - задочна форма
Фасаден инженеринг - задочна форма

Архитектурен факутет

Опазване на архитектурното наследство задочна форма
Дизайн задочна форма
Урбанизъм задочна форма
Ландшафтна архитектура - задочна форма
Управление на недвижимости - задочна форма
Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност) - задочна форма

След степен магистър

Образователна и научна степен “доктор”КАБ - София

 

8 0.006