Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов гл. ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Андрей Велинов проф. д-р арх. Янко Александров Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ЯРОСЛАВ ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

02/ 929 88 50

e-mail

yaroo@abv.bg

  Образование  
1969 – 1974

ВИСИ – Архитектурен факултет –гр. София

Специалност

Архитектура

Степен

Магистър архитект

Професионална реализация
2007 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Редовен асистент

1992 – до сега

“ЯРО” - Ярослав Рангелов-ЕТ

 

Проектиране, консултации и експертизи за строителството

1990 – 1992

Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството

 

Експерт по строителство на жилищни и обществени сгради

1987 - 1990

Асосиация „Строителство и строителна индустрия”

 

Експерт по строителство на жилищни и обществени сгради

1985 - 1987

КНИПИ „Софпроект”

 

Ръководител на ателие

1983 - 1985

КНИПИ „Софпроект”

 

Специалист

1976 - 1983

КНИПИ „Софпроект”

 

Проектант

Научни интереси

Проектантска, преподавателска и консултантска дейност в областта на архитектурата.

Проектиране – обществени и жилищни сгради.

Участие в журиране на архитектурни конкурси.

Участие в заседания на Върховен Експертен Съвет на МСАБ.

Експертизи и консултации за проектиране и строителство.

Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България

Камара на архитектите в България – член на КС на КАБ – от 2009 г.

Награди

Златна значка ”Майстор Кольо Фичето”

Водени занятия

А-22. Жилищни сгради - упражнения

А-40. Архитектурни конструкции І и ІІ - упражнения

САСС-. Архитектурни конструкции I и II – упражнения

По-големи проекти и реализации

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

айонен съд в ж.к.Младост – идеен проект

Преустройство на ДСК гр.Ихтиман – идеен проект


ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Пригаждане на типови проекти на много ЕПЖС в гр.София

Жилищна сграда в ж.к.Люлин – идеен проект

Жилищни сгради в ж.к.Овча купел – идеен проект

Едно-, дву- и трифамилни жилищни и вилни сгради в гр.София – Княжево, Бояна, Драгалевци, Иваняне, Житен, Мрамор, гр.Плевен, гр.Клисура, гр.Перник, с.Делян, с.Дрен, с.Рударци и други

Четириетажна жилищна сграда с офиси в партерния етаж и подземни гаражи – гр.София

Преустройства на гаражи и помещения в партерни етажи на жилищни сгради в обекти на комплексно обществено обслужване


УЧАСТИЯ в ИЗЛОЖБИ

Изложба – Конкурс на Международното Биенале на Архитектурата – през 1981г.,1985г. и 1989г.


НАГРАДИ ОТ АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ

Нови решения за жилищни сгради по система ЕК – 1977г.-откупка

Нови решения за ЕПЖС – 1981г. – втора премия

Нови решения за нискоетажни ЕПЖС – 1987г. - откупка

Сглобяеми дървени еднофамилни къщи – 2002г.- откупка

Публикации

Каталог за едропанелни жилищни и обществени сгради за гр.София

Комплексно обществено обслужване в партерните етажи на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС)

Самостоятелни обекти за комплексно обществено обслужване с елементи на ЕПЖС

Строителна система за приложение на касетирани подови конструкции за изграждане на обществени сгради

Разработка за обитаеми тавански етажи на съществуващите ЕПЖС

Каталог за едно- и двуфамилни самостоятелни и редови жилищни сгради за гр. Стражица, с елементи на ЕПЖС – признато от ИНРА за „Промишлен образец” (св. 1520/1989г.)

Разработка за обновяване (саниране) на обществени и жилищни сгради

 

463 1.002