Покана Програма Местонахождение Контакти
15 май | 16 май 2007 г.

 
Ректор

 

 

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,

 

В периода 15 – 16 май 2007 година Висшето строително училище за пореден път ще проведе Научна конференция с международно участие ВСУ'2007.

 

След влизането на България в Европейския съюз, 2007 година ни посрещна с нови реалности и проблеми, затова нашата цел е да срещнем представителите на академичните среди - преподаватели и изследователи, професионалисти от практиката, предприемачи и мениджъри на строителни фирми и разбира се, млади специалисти и студенти, които съвместно, творчески да осмислят традициите на инженерно-строителната наука и практика и да дадат своя принос в създаването на нови перспективи.

Каня Вас, Вашите колеги и приятели да вземете за пореден път участие в предстоящия научен форум.

Пожелавам успешна работа на конференцията!


Доц. д-р инж. Г. Годинячки

Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

 

Покана Програма Местонахождение Контакти