Покана Програма Местонахождение Контакти
4 юни | 5 юни 2009 г.

 
Ректор

 

 

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Скъпи колеги,

 

На 4 и 5 юни 2009 г. Висшето строително училище ще проведе IX международна научна конференция ВСУ’ 2009. Конференцията е в година, в която висшите училища и научните институции са изправени пред ново предизвикателство – функциониране в условия на световна икономическа и финансова криза, която ще се отрази неблагоприятно не само на бизнеса, но и на тях.

 

ВСУ е висше училище с утвърдено добро име и с висок рейтинг както между университетите в България, така и в строителния бранш, в т. ч. в Камарата на строителите и другите браншови организации. В него се предлага обучение на съвременно ниво по специалности, които са непреходни и търсени от кандидат-студентите, поради което интересът към училището е силен и мотивацията на студентите е висока.

ВСУ разполага с академичен състав с богат професионален и педагогически опит, със значителни постижения в научноизследователската работа, с високо ниво на мотивация и отговорност в работата със студентите.

Ние, настоящите преподаватели, служители и студенти на ВСУ, каним колегите от висшите училища, БАН, институциите и бизнеса да вземат за пореден път участие в предстоящия международен научен форум.

 

Пожелавам успешна работа на конференцията!


доц. д-р инж. Георги Годинячки

Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

 

Покана Програма Местонахождение Контакти