Покана Програма Местонахождение Контакти
3 юни | 4 юни 2010 г.

 
Ректор

 

 

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Скъпи колеги,

 

На 3 и 4 юни 2010 г. Висшето строително училище ще проведе X международна научна конференция ВСУ’ 2010.

 

За академичната общност на ВСУ „Л. Каравелов” и за мен, като Ректор на висшето училище, е удоволствие да поканим на нашия форум и посрещнем с „Добре дошли” всички колеги от висши училища, БАН, различни институции и фирми у нас и в чужбина, които ще вземат участие.

 

Пожелавам успешна работа на конференцията!


доц. д-р инж. Георги Годинячки

Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

 

Покана Програма Местонахождение Контакти