Покана Програма Местонахождение Контакти
2 юни | 3 юни 2011 г.

 

 

Ректор

 

Снимки - Албум 1 и Албум 2

 

 

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

Скъпи колеги,

 

На 2 и 3 юни 2011 г. се проведе XI международна научна конференция ВСУ’ 2011.

 

На тържественото откриване официални гости бяха проф. д-р инж. Радомир Фолич от Р. Сърбия, чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Ангел Балтов, доц. д-р инж. Добрин Денев.

 

 

С решение на Академичния съвет за заслуги към висшето училище бяха удостоени с почетно звание "Доктор хонорис кауза на ВСУ" проф. д.т.н. инж. Хайнц Брандл от Австрия и арх. Георги Стоилов.

 

Професор Хайнц Брандл е редовен професор по земна механика и фундиране в Техническия университет, Виена. Дългогодишен ръководител е на катедрата по геотехника, основана през 1928 г. от проф. К. Терцаги. Под негово ръководство са проектирани и изпълнени над 4000 обекта в областта на строителството, геотехниката и екологията. Автор е на 21 книги и на повече от 500 публикации на 18 езика. Изнесъл е над 450 доклада в държави от пет континента. Член е на Кралската академия на науките в Белгия, Нюйоркската академия, почетен доктор е на много университети по света. От 1972 г. е председател на Австрийския национален комитет по земна механика и геотехническо инженерство. Вицепрезидент на ISSMGE - Международна организация по земна механика и геотехническо инженерство (1997 – 2001). От 2003 г. е президент на Съюза на австрийските инженери и архитекти.

 

Архитект Георги Стоилов е президент на Международната академия по архитектура от 1987 г. С личното съдействие на арх. Г. Стоилов във ВСУ е открит Архитектурен факултет на основата на съвместно разработен проект между МАА и ВСУ. Президент е на Международния съюз на архитектите от 1985 до 1987 г. Арх. Стоилов е един от основателите и председател на Съюза на архитектите в България (1965 – 1968; 1977 – 1990), народен представител (1967 - 1990), кмет на гр. София (1967 - 1971), министър на архитектурата и благоустройството (1971 - 1973). Той е инициатор и председател на организационния съвет и на международното жури на Световното биенале и триенале на архитектурата – „Интерарх”, от 1971 г. до сега. Председател е на редакционния съвет на международния алманах „Архитектура и общество”. Автор е на много книги и значими произведения в българската архитектура.

 

Паралелно с научната конференция беше организирана изложба на проекти и макети, разработени от студентите в Архитектурния факултет. След приключване на официалната част всички гости и участници в конференцията имаха възможност да разгледат експозицията. По предварително обявената програма бяха изнесени научни доклади, обхващащи всички направления в областта на архитектурата и строителството - Механика, Строителни конструкции, Архитектура, Технология, организация и икономика на строителството, Строителни материали, Екологични проблеми на строителството, Транспортно строителство, Геодезия. В сборника на конференцията, издаден в два тома и на DVD, бяха публикувани 228 доклада; 120 от България и 108 от чужбина - Румъния, Словакия, Чехия, Полша, Сърбия, Гърция, Германия, Австрия, Украйна и САЩ. Много от чуждестранните автори присъстваха и представиха лично докладите си, допринасяйки за утвърждаване на конференцията като авторитетно събитие в областта на строителното инженерство и архитектурата в България и региона.

Традиционно на конференцията беше проведен конкурсът за презентация на доклад от млад учен. На отличените, на първо място Чиприян Кузманчик, на второ място Емануела Манолова и на трето място Радка Тепла, Лъчезар Хрисчев и Юлия Илиева бяха връчени грамоти и парични награди. На коктейла след научната програма, участниците имаха възможност за неформално продължение на професионалните дискусии, преглед на експозициите на производители на строителни продукти и установяване на ценни нови контакти.

 

Благодаря на всички участници в конференцията!


доц. д-р инж. Георги Годинячки

Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

 

Покана Програма Местонахождение Контакти