Програма Регистрация Изисквания Контакти
22 май | 23 май 2006 г.

Висше Строително Училище "Любен Каравелов"

Ректор

 

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,

 

В периода 22 – 23 май 2006 година Висшето строително училище за пореден път ще проведе Научна конференция с международно участие ВСУ'2006. Научните направления са разширени и обхващат взаимосвързани области от науката и практиката – Математика, Механика, Строителни конструкции, Архитектура, Технология и механизация на строителството, Организация и икономика на строителството, Строителни материали, Екологични проблеми на строителството, Геотехника, Геодезия, Транспортно строителство и Проблеми на висшето образование. За два конферентни дни ще бъдат изнесени много интересни доклади, ще проследим развитието на технологиите чрез конферентни изложби, дискусии и презентации.

Каня Вас, Вашите колеги и приятели да вземете за пореден път участие в предстоящият научен форум.

         Пожелавам успешна работа на конференцията!


Ректор на ВСУ      
доц. д-р инж. Г. Годинячки
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


:: обратно ::   :: начална страница ::

© 2002 VSU.bg. Всички права запазени.