Програма Регистрация Изисквания Контакти
22 май | 23 май 2006 г.

Програма

    Организатори
    Предварителна програма
    Окончателна програма - виж тук
    Научен комитет
    Организационен комитет
    Тематични направления
    Форми на участие
    Място за провеждане на конференцията
    Работни езици


ПРИЕТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ДОКЛАДИ

НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ВСУ’2006


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ОРГАНИЗАТОРИ

Висше Строително Училище "Любен Каравелов" - София

ОРГАНИЗИРА
със съдействието на:

 

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

 

 ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКА МЕХАНИКА - БАН

 

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ВСУ’2006 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

22.05.2006 г. (понеделник):

10:00 - 12:00 ч. - Откриване на конференцията и пленарни доклади

място: Културен дом на ВСУ "Л. Каравелов"

13:00 - 18:00 ч. - Изнасяне на доклади от участниците по секции

място: Конферентни зали

от 17:30 часа – Коктейл за участниците в конференцията

 

23.05.2006 г. (вторник):

9:00 - 12:00 ч и 13:00 - 17:30 ч.- Изнасяне на доклади от участниците по секции

място: Конферентни зали

Окончателната Програма на конференцията ще бъде представена на всеки участник по време на регистрацията. 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Национален Научен комитет:

доц. д-р инж. Георги Годинячки – Ректор на ВСУ “Л. Каравелов” – Председател

проф. д-р инж. Ценко Ценков – ВСУ “Л. Каравелов” – Зам.-председател

акад. арх. Георги Стоилов – Международна академия по архитектура

акад. проф. д.т.н. Ячко Иванов – Институт по механика, НТССБ

ст.н.с I ст. д.т.н. инж. Георги Захариев – ЦЛФХМ - БАН

проф. д-р инж. Тотю Даалов – ВСУ “Л. Каравелов”

проф. д-р инж. Даринка Гочева – ВСУ “Л. Каравелов”

Международен Научен комитет:

акад. проф. д.т.н. Владимир Картопольцев – ТГСАА - Томск, Русия

проф. д.т.н. инж. Иржи Студничка – ТУ, Прага, Чехия

проф. д.т.н. инж. Индржих Мелхер – ЦВУТ, Бърно, Чехия

проф. д.т.н. инж. Павол Юхас – ЦВУТ, Кошице, Словакия

проф. д.т.н. инж. Ян Равингер – ЦВУТ, Братислава, Словакия

проф. д.т.н. инж. Иваний Миклош – ТУ, Будапеща, Унгария

проф. д-р инж. Ихсан Мунган – Истанбул, Турция

проф. д-р инж. Божидар Павичевич – ТУ, Черна гора

проф. д-р инж. Радомир Фолич – ТУ, Сърбия

проф. д-р инж. Санде Атанасовски – Македония

проф. д-р инж. Джон Ермопоулос – ТУ, Гърция

проф. д-р инж. Голубка Нецевска – Македония

проф. д-р инж. Рене Макуои – ТУ, Лиеж, Белгия

проф. д-р инж. Иржи Зюлко – ТУ, Гданск, Полша

проф. д-р инж. Раду Банчила – ТУ, Тимишоара, Румъния

проф. д-р инж. Рихард Грайнер – ТУ, Грац, Австрия

  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

доц. д-р Дафинка Ангелова – Председател

доц. д-р инж. Дончо Партов - Зам.-председател

инж. Ирена Генкова – Организационен секретар

Нели Йорданова - Завеждащ "Международно сътрудничество"

  

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

     ·      Математика. Механика.

·      Строителни конструкции.

·      Архитектура.

·      Технология и механизация на строителството.

·      Организация и икономика на строителството.

·      Строителни материали. Екологични проблеми на строителството.

·      Геотехника. Геодезия. Транспортно строителство.

·      Проблеми на висшето образование. 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 

ь        Научен доклад – основна конферентна форма;

Представя се на работно заседание или чрез постер.

ь        Дискусия;

ь        Презентация;

ь        Изложбена площ за експонати;

ь        Фирмено представяне. 

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията ще се проведе на територията на Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София. 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ


Официален език на конференцията е български.
Работни езици: български, руски, английски и немски език.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник, във вида, в който са представени от автора.:: обратно ::   :: начална страница ::

© 2002 VSU.bg. Всички права запазени.