Програма Регистрация Изисквания Контакти
22 май | 23 май 2006 г.

Регистрация

    Регистрация за участие
    Регистрационни такси
    Регистрационна форма за участие~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ

Участието в конференцията ще се заявява чрез Регистрационна форма, приложена към тази покана и копие от платежен документ за внесена такса правоучастие, изпратена на адреса на конференцията или по факс до 21.04.2006 г.


Адрес за кореспонденция

Висше строително училище "Любен Каравелов"
Научна конференция с международно участие ВСУ'2006
инж. Ирена Николова Генкова - Организационен секретар
ул. "Суходолска" № 175
1373, София
тел.: (+ 359 2) 920 35 43
централа: (+ 359 2) 920 22 86 (87,89), в. 386
тел./факс: (+ 359 2) 920 53 91
e-mail: genkova@vsu.bg
Интернет адрес: www.vsu.bg


 Регистрацията на участниците ще се извършва на 22.05.2006 г. от 800 часа до 1200 часа в сградата на Ректората на ВСУ – централно фоайе, етаж 1.ВАЖНИ ДАТИ!


Краен срок за получаване резюметата на докладите: 28.02.2006 г.

Краен срок за получаване на Регистрационна форма за участие
и заплащане на такса правоучастие:
21.04.2006 г.

Краен срок за получаване на доклади: 21.04.2006 г.


БАНКОВА СМЕТКА
БАНКА: БНБ - ЦУ - клон "Батенберг"
СМЕТКА: 3000146109, КОД: 66196611
БИН: 7308000000 

РЕГИСТРАЦОННИ ТАКСИ

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Вид участие Такса до 21.04.2006 г. Такса след 21.04.2006 г.
  Участник в конференцията 50.00 лева 70.00 лева
  Участник студент, докторант 35.00 лева 45.00 лева
  Публикуване на доклад 35.00 лева -
 
Забележка: Докладите, предадени след 21.04.2006 година не се публикуват.

Такса – Участник включва:

ü      Достъп до Научните секции на конференцията;

ü      Кафе-паузите по време на конференцията;

ü      Комплект с материали за конференцията;

ü      Сборник доклади;

ü      Коктейл.

 

Такса – Студент, Докторант включва:

ü      Достъп до Научните секции на конференцията;

ü      Кафе-паузите по време на конференцията;

ü      Комплект с материали за конференцията;

ü      Сборник доклади;

ü      Коктейл.

(Студентите и докторантите представят документ, удостоверяващ академичния им статус)

 

Такса-Публикуване на доклад:

Заплаща се, когато участникът няма да присъства на конференцията, а докладът му е приет за публикуване.

Заявки за участие с рекламна дейност, изложби по време на конференцията и фирмено представяне се договарят предварително с писмо на посочения за контакти адрес. 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

От тук можете да си свалите "Регистрационна форма за участие".


:: обратно ::   :: начална страница ::

© 2002 VSU.bg. Всички права запазени.