Програма Регистрация Изисквания Контакти
26 май | 27 май 2005 г.

Контакти

    Контакти~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Контакти

Висше строително училище "Любен Каравелов"
 Научна конференция с международно участие ВСУ'2006
 инж. Ирена Николова Генкова - Организационен секретар
 ул. "Суходолска" № 175
 1373, София
 тел.: (+ 359 2) 920 35 43
 факс: (+ 359 2) 920 22 86 (87,89), вътр. 386
 тел.: (+ 359 2) 920 53 91
 e-mail: genkova@vsu.bg
 Интернет адрес: www.vsu.bg

:: обратно ::   :: начална страница ::

© 2002 VSU.bg. Всички права запазени.