ВСУ Любен Каравелов
Sun

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,
Скъпи колеги,

На 6 и 7 юни 2013 г. Висшето строително училище ще проведе Юбилейна международна научна конференция ВСУ’2013, посветена на 75 години от основаването на ВСУ „Л. Каравелов”.

За ръководството и академичната общност на ВСУ „Л. Каравелов” е удоволствие да поканим на нашия авторитетен международен научен форум изявени учени, преподаватели и специалисти от областите на архитектурата, строителството, геодезията, както и водещи експерти от изкуствознанието, иновациите в образованието и устойчивото развитие в строителството. Наши гости ще бъдат изтъкнати колеги и експерти от чуждестранни и български висши училища, академии на науките, научни институти, институции и фирми.

Вярваме, че всички ние ще се възползваме от добрите възможности, които Конференцията предоставя за да представим по най-добрия начин нашите постижения и да споделим опита си в разнообразните области на строителството. Надяваме се на Конференцията на ВСУ да се осъществят полезни и интересни срещи, да се проведат задълбочени дискусии и разговори, които да са ползотворни както за участниците, така и за обществото. Така ще допринесем за издигане на по-високо ниво престижа както на учените и преподавателите, така и на архитектурната и строителната наука.

Пожелавам успешна работа на конференцията!

доц. д-р инж. Радан Иванов
Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"