bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Faculty of Construction News

Служебна бележка за производствена практика

       Уведомяваме студентите от III-ти курс редовно и задочно обучение, специалност Строителство на сгради и съоръжения, че съгласно учебния план в края на VI-ти семестър, в периода на лятната ваканция 2016 г. в рамките на 120 часа (3 седмици), следва да проведат учебна практика в работодателски фирми или организации на длъжност, която съответства на обучението по специалността – помощник технически ръководител, сътрудник в офис или др.

        В срок до 30.05.2016 г. студентите следва да представят при организатора на Строителния факултет уведомително писмо (образец 1) от фирмата, осигуряваща възможност за провеждане на учебна практика за готовността й да приеме студента на практика. Студенти, които не са в състояние сами да намерят фирма за провеждане на практиката, в срок до 30.05.2016 г. да подадат заявление до декана на Строителния факултет за осигуряване на стажантско място.

 

        До 30.09.2016 г. всеки студент трябва да представи служебна бележка (образец 2) за проведената практика.

 

        На студентите, които не са провели практиката и/или не са представили служебна бележка, непроведената практика се приравнява на един не положен успешно изпит за учебната година.

 

Строителен факултет

 

 

print Печат

 

232 0.130