On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

Faculty of Construction News

Служебна бележка за производствена практика

       Уведомяваме студентите от III-ти курс редовно и задочно обучение, специалност Строителство на сгради и съоръжения, че съгласно учебния план в края на VI-ти семестър, в периода на лятната ваканция 2016 г. в рамките на 120 часа (3 седмици), следва да проведат учебна практика в работодателски фирми или организации на длъжност, която съответства на обучението по специалността – помощник технически ръководител, сътрудник в офис или др.

        В срок до 30.05.2016 г. студентите следва да представят при организатора на Строителния факултет уведомително писмо (образец 1) от фирмата, осигуряваща възможност за провеждане на учебна практика за готовността й да приеме студента на практика. Студенти, които не са в състояние сами да намерят фирма за провеждане на практиката, в срок до 30.05.2016 г. да подадат заявление до декана на Строителния факултет за осигуряване на стажантско място.

 

        До 30.09.2016 г. всеки студент трябва да представи служебна бележка (образец 2) за проведената практика.

 

        На студентите, които не са провели практиката и/или не са представили служебна бележка, непроведената практика се приравнява на един не положен успешно изпит за учебната година.

 

Строителен факултет

 

 

print Печат

 

384 0.263