На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Съобщения за Строителния факултет

Служебна бележка за производствена практика

       Уведомяваме студентите от III-ти курс редовно и задочно обучение, специалност Строителство на сгради и съоръжения, че съгласно учебния план в края на VI-ти семестър, в периода на лятната ваканция 2016 г. в рамките на 120 часа (3 седмици), следва да проведат учебна практика в работодателски фирми или организации на длъжност, която съответства на обучението по специалността – помощник технически ръководител, сътрудник в офис или др.

        В срок до 30.05.2016 г. студентите следва да представят при организатора на Строителния факултет уведомително писмо (образец 1) от фирмата, осигуряваща възможност за провеждане на учебна практика за готовността й да приеме студента на практика. Студенти, които не са в състояние сами да намерят фирма за провеждане на практиката, в срок до 30.05.2016 г. да подадат заявление до декана на Строителния факултет за осигуряване на стажантско място.

 

        До 30.09.2016 г. всеки студент трябва да представи служебна бележка (образец 2) за проведената практика.

 

        На студентите, които не са провели практиката и/или не са представили служебна бележка, непроведената практика се приравнява на един не положен успешно изпит за учебната година.

 

Строителен факултет

 

 

print Печат

 

394 0.403