en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Съобщения

Служебна бележка за производствена практика-CACC

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме студентите от III курс – редовно обучение, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, че съгласно учебния план в края на VI семестър, в периода на лятната ваканция 2017 г. – в рамките на 80 часа /2 седмици/, следва да проведат стаж в строителна фирма като помощник - технически ръководител.

В срок до 23.06.2017 г. студентите следва да представят при организатор обучение на Архитектурен факултет уведомително писмо от управителя на фирмата за готовността й да приеме стажанта.

До 29.09.2017 г. да представят служебна бележка /отзив/ за проведения стаж.

На непровелите стажа и непредставили служебна бележка /отзив/ ще се счита за невзет изпит.

Образци на служебните бележки може да намерите ТУК

 

От Учебен отдел

 

 
print Печат

 

232 0.052