bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Vocational Training Center Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Introduction

Актуализиране цените за обучение в ЦПО
На вниманието на строителните фирми!
 
          За да отговори на нуждите на строителите в процеса на подготовка и повишаване на професионалната квалификация на ръководния и изпълнителски състав с Решение на Академичния съвет № 3 / 14.02.2013г. и Заповед № 147 / 19.02.2013г. на Ректора на ВСУ „ Л. Каравелов” в Центъра за професионално обучение са въведени актуализирани цени на обучение както следва:
 

1.        Изпълнителски състав по част от професията

-           за обучение на група от 5 и повече курсисти от една фирма се прави отстъпка от 8.5 % за всеки

2.         Ръководен състав за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” – (задочна форма) при обучение на повече от един курсист се прави отстъпка на следващите след първия в размер на 9.2%

3.        Обучение и повишаване квалификацията :

3.1.    Изпълнителски състав – за повече от 5 човека и за тези, които са заявили 2-ро или следващо обучение – отстъпката е 11.2%

3.2.    Ръководен състав (Длъжностно лице по безопасност и здраве, Координатор по безопасност и здраве, Контрол по качеството на СМР) – за всички курсисти заявили второ и следващо обучение отстъпката е 20%

print Печат

 

211 0.053