bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Useful Information Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation Messages
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Vocational Training Center Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Introduction

Актуализиране цените за обучение в ЦПО
На вниманието на строителните фирми!
 
          За да отговори на нуждите на строителите в процеса на подготовка и повишаване на професионалната квалификация на ръководния и изпълнителски състав с Решение на Академичния съвет № 3 / 14.02.2013г. и Заповед № 147 / 19.02.2013г. на Ректора на ВСУ „ Л. Каравелов” в Центъра за професионално обучение са въведени актуализирани цени на обучение както следва:
 

1.        Изпълнителски състав по част от професията

-           за обучение на група от 5 и повече курсисти от една фирма се прави отстъпка от 8.5 % за всеки

2.         Ръководен състав за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” – (задочна форма) при обучение на повече от един курсист се прави отстъпка на следващите след първия в размер на 9.2%

3.        Обучение и повишаване квалификацията :

3.1.    Изпълнителски състав – за повече от 5 човека и за тези, които са заявили 2-ро или следващо обучение – отстъпката е 11.2%

3.2.    Ръководен състав (Длъжностно лице по безопасност и здраве, Координатор по безопасност и здраве, Контрол по качеството на СМР) – за всички курсисти заявили второ и следващо обучение отстъпката е 20%

print Печат

 

500 0.212