en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Център за професионално обучение Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Съобщения от ЦПО

Актуализиране цените за обучение в ЦПО
На вниманието на строителните фирми!
 
          За да отговори на нуждите на строителите в процеса на подготовка и повишаване на професионалната квалификация на ръководния и изпълнителски състав с Решение на Академичния съвет № 3 / 14.02.2013г. и Заповед № 147 / 19.02.2013г. на Ректора на ВСУ „ Л. Каравелов” в Центъра за професионално обучение са въведени актуализирани цени на обучение както следва:
 

1.        Изпълнителски състав по част от професията

-           за обучение на група от 5 и повече курсисти от една фирма се прави отстъпка от 8.5 % за всеки

2.         Ръководен състав за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” – (задочна форма) при обучение на повече от един курсист се прави отстъпка на следващите след първия в размер на 9.2%

3.        Обучение и повишаване квалификацията :

3.1.    Изпълнителски състав – за повече от 5 човека и за тези, които са заявили 2-ро или следващо обучение – отстъпката е 11.2%

3.2.    Ръководен състав (Длъжностно лице по безопасност и здраве, Координатор по безопасност и здраве, Контрол по качеството на СМР) – за всички курсисти заявили второ и следващо обучение отстъпката е 20%

print Печат

 

200 0.755