en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Съобщения от ЦПО

Намаление на цените за обучение!

На вниманието на фирмите от строителния бранш!

 

За улеснение на възложителите на обучения и съобразено с финансовите възможности, ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов” считано от 10 март 2014г. извърши сериозни намаления: 

 

 1. Обучение за повишаване квалификацията на ръководен състав по ЗБУТ („Длъжностно лице по безопасност и здраве” и „Координатор по безопасност и здраве”)

- за първо обучение през 2014 г. - намаление на цената за едно лице от една фирма с 20%

- за постоянни възложители на предишни обучения - намаление на цената за едно лице с 28%

 

2. Обучение и провеждане изпит по част от професията на лица със самостоятелна форма на практическа подготовка

- за едно лице по една строителна специалност – намаление с 25%

- за 5 (пет) и повече лица по различни специалности – намаление с 38%

- за групи от 5 (пет) и повече лица по различни специалности с обучение и по ЗБУТ - намаление с 25%

 

3. Курсистите придобили в центъра 3-та квалификационна степен по професия „Строителен техник” за дадена специалност и желаещи да се обучават за придобиване квалификация по друга могат да ползват намаление от 36%

 
print Печат

 

490 0.116