bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Vocational Training Center Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Introduction

Намаление на цените за обучение!

На вниманието на фирмите от строителния бранш!

 

За улеснение на възложителите на обучения и съобразено с финансовите възможности, ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов” считано от 10 март 2014г. извърши сериозни намаления: 

 

 1. Обучение за повишаване квалификацията на ръководен състав по ЗБУТ („Длъжностно лице по безопасност и здраве” и „Координатор по безопасност и здраве”)

- за първо обучение през 2014 г. - намаление на цената за едно лице от една фирма с 20%

- за постоянни възложители на предишни обучения - намаление на цената за едно лице с 28%

 

2. Обучение и провеждане изпит по част от професията на лица със самостоятелна форма на практическа подготовка

- за едно лице по една строителна специалност – намаление с 25%

- за 5 (пет) и повече лица по различни специалности – намаление с 38%

- за групи от 5 (пет) и повече лица по различни специалности с обучение и по ЗБУТ - намаление с 25%

 

3. Курсистите придобили в центъра 3-та квалификационна степен по професия „Строителен техник” за дадена специалност и желаещи да се обучават за придобиване квалификация по друга могат да ползват намаление от 36%

 
print Печат

 

211 0.064