en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Център за професионално обучение Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Съобщения от ЦПО

Намаление на цените за обучение!

На вниманието на фирмите от строителния бранш!

 

За улеснение на възложителите на обучения и съобразено с финансовите възможности, ЦПО към ВСУ „Л. Каравелов” считано от 10 март 2014г. извърши сериозни намаления: 

 

 1. Обучение за повишаване квалификацията на ръководен състав по ЗБУТ („Длъжностно лице по безопасност и здраве” и „Координатор по безопасност и здраве”)

- за първо обучение през 2014 г. - намаление на цената за едно лице от една фирма с 20%

- за постоянни възложители на предишни обучения - намаление на цената за едно лице с 28%

 

2. Обучение и провеждане изпит по част от професията на лица със самостоятелна форма на практическа подготовка

- за едно лице по една строителна специалност – намаление с 25%

- за 5 (пет) и повече лица по различни специалности – намаление с 38%

- за групи от 5 (пет) и повече лица по различни специалности с обучение и по ЗБУТ - намаление с 25%

 

3. Курсистите придобили в центъра 3-та квалификационна степен по професия „Строителен техник” за дадена специалност и желаещи да се обучават за придобиване квалификация по друга могат да ползват намаление от 36%

 
print Печат

 

200 0.083