On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Information and Career Center (ICC) Realization Job Offers Стратегии за търсене на стаж и работа
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

Реализация на завършилите ВСУ

Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството и архитектурата. Те са ценени от работодателите и голяма част от тях получават стипендии и перспективни предложения за работа още преди официалното дипломиране.

Системата на подготовка и обучение на студентите от ВСУ изгражда у тях ценни нравствени и професионални качества, висока организираност и самодисциплина, умения за работа в екип. Широката обща и строително-техническа култура, която придобиват през срока на обучението си, им дава увереност и сили за реализация.

Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като известни и уважавани строителни бизнесмени, практикуващи инженери у нас и в чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във висши и средни училища, научни работници и други. Сред възпитаниците на ВСУ има политици, общественици, профсъюзни деятели, управители на фирми. Днес мнозина от тях са собственици или ръководители на проспериращи строителни фирми като: “Планекс холдинг”, “Галчев инженеринг груп”, “Монолит – 3”, “Балкански 2000”, “Булмикс 97” ООД, “Селект дистилъри” АД, “Монимекс”, “Експрес гаранцион”, ЕТ ”Румен Вътков”, ”Микс” и много други.

Връзки с браншови организации

Училището поддържа близки контакти и работи в тясно взаимодействие с водещи строителни фирми и браншови организации. Студенти от училището с отличен успех се привличат за стипендианти на фирми и строителни организации.

 

Как да върнете начислените си данъци от чужбина?

Българите винаги са намирали начин да работят извън родината си. Нуждата от повече доходи и притегателната сила на по-високия чуждестранен стандарт не са намалели, още повече, че от тази година гражданите на република България вече могат свободно да си търсят работа в Европейския съюз. Най-гъсто населени от наши сънародници държави са Великобритания, Германия и САЩ. Въпреки, че всяка страна предлага различна трудова заетост, най-атрактивни са припечелванията в чужда валута. Когато работим законно в чужбина, трябва да имаме предвид, че работодателите изплащат данъците авансово, като сумата в 98% от случаите е повече от нужната. Всяко лице, работещо законно в чужда страна, има право да възстанови този надвнесен данък. По-надолу ще намерите нашите предложения за това как трябва да съберете и подготвите пълния комплект документи за целта.


Великобритания

Данъчната година във Великобритания започва на 6 април и завършва на 5 април следващата година. Струва си да запомните тези дати, ако ще подавате данъчна декларация. Нужния документ за уреждане на данъците в Англия е формулярP45 и/или P60 и се изпраща в данъчната служба от работодателя при прекратяването на трудовия договор или в края на данъчната година. Ако не разполагате с тези документи, можете да опитате да ги възстановите сами или с помощта на фирма, специализирана в областта на данъчното счетоводство. Добре е да притежавате фишове от заплати, служебни бележки или точен адрес на фирмата, в която сте работили.

Важен момент при уреждането на данъците във Великобритания е т.нар. самоназначаване (self-employment), при което сте със статут на самостоятелно заето лице. Хората, които са самостоятелно заети или работят в страните от ОНД (Общността на независимите държави) трябва да подготвят данъчна декларация за самоосигуряване. Крайният срок за подаване на такава декларация в хартиен вариант изтича на 31 октомври, а в електронен вид на 31 януари. Неспазването на зададените срокове се наказва с глоба. За повече информация, моля, посетете http://www.rttax.com/bg/uk/


Германия

Процедурата по връщане на данъци в Германия е възможна от 1 януари до края на данъчната година – 31 декември. Трябва единствено да подготвите нужните документи, които включват: удостоверение за данъчно облагане върху заплатата и свидетелство за работа/държави от ЕС (Европейски съюз)/ЕИП (Европейско икономическо пространство). Удостоверението се получава от вашия работодател. Възможно е да възстановите данъците си и без наличен такъв документ, на база извлеченията от последните три фиша. Германската данъчна служба изисква също да декларирате получаваните в България доходи. Този документ трябва да има европейски печат на сертифицираните държави от ЕС/ЕИП. За да се сдобиете с него, обърнете се към българските данъчни органи. С описаните по-горе документи можете да подготвите данъчната си декларация и да я изпратите до чуждестранната данъчна служба. Ако не сте сигурни какви документи трябва да набавите, проверете в сайта http://www.rttax.com/bg/germany/


САЩ

Също както в България и Германия, данъчната година в Щатите започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Най-често връщаните данъци са т.нар федерални и щатски. За да стартирате успешно процедурата по тяхното връщане ще са ви необходими следните документи: последния фиш от получена заплата или формулярите W-2 от всички работодатели, копие на социално-осигурителната ви карта (Social Security Card) и копие от визата.

Фишът или още чекът се състои от две части: чек и раздел. В раздела е предоставена информация за приходите на служителя и данъците, заплатени от работодателя. Тези данни са от съществено значение за възстановяване на данъка.

Формуляр W-2е основния документ, необходим за връщане на данъка, тъй като на него се намира пълната информация за приходите и заплатените данъци. Съгласно американското законодателство, работодателят трябва да попълни и да изпрати формуляр W-2 през месец януари.

Не се тревожете ако нямате социално-осигурителна карта (Social Security Card). Това не значи, че нямате издаден социално-осигурителен номер и по всяка вероятност той е написан на някои от останалите ви документи.

Имате възможност да кандидатствате за възстановяване на данъците си дори и ако не притежавате целия набор от документи, като се свържете със специализирана посредническа фирма, която да ги издири и попълни вместо вас. Повече подробности относно останалите видовете данъци и процедури можете да прочетете на http://www.rttax.com/bg/usa/

print Печат

 

 

356 0.248