Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Помещения под наем, търгове, обяви


2018 г.


21.03.2018 г.

Търгове с явно наддаване за определяне на наематели на обекти

doc Обява - 11:38:23 20 февруари 20181
----
1 - час и дата на качения файл

pdf Заповед № 155/ 15.02.2018 г. на Ректора за провеждане на търга - 10:37:38 19 февруари 2018

doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ - 11:00:23 19 февруари 2018

doc Образец на договор за наем - 11:00:54 19 февруари 2018

pdf Заповед за определяне на наематели № 312 от 29.03.2018 г. -  9:56:56 29 март 2018

Тръжна документация:

doc Закрита площ в административна сграда за разполагане на банкомат - 4 кв.м - 10:40:30 19 февруари 2018

doc Закрита складова площ в масивна сграда - 112 кв.м. - 10:41:27 19 февруари 2018

doc Закрита площ за разполагане на вендинг машина - 2 кв.м. - 10:42:09 19 февруари 2018

doc Закрита площ за разполагане на вендинг машина - 2 кв.м. - 10:43:04 19 февруари 2018

doc Закрита площ за разполагане на вендинг машина - 2 кв.м. - 10:43:48 19 февруари 2018

doc Закрита площ за разполагане на вендинг машина - 2 кв.м. - 10:44:19 19 февруари 2018

doc Метален склад - втора клетка "А" - 92 кв.м. - 10:44:58 19 февруари 2018

doc Метален склад - втора клетка "Б" - 92 кв.м. - 10:45:43 19 февруари 2018

doc Метален дъговиден склад /1/ - 300 кв.м. - 10:46:27 19 февруари 2018

doc Метален дъговиден склад /2/ - 300 кв.м. - 10:47:14 19 февруари 2018

doc Открита площ - 605 кв.м. - 10:47:53 19 февруари 2018

doc Открита площ - 690 кв.м. - 10:48:31 19 февруари 2018

doc Масивен склад с рампа - първа клетка - 63 кв.м. - 10:49:19 19 февруари 2018

doc Масивен склад с рампа - средна клетка - 77 кв.м. - 10:50:01 19 февруари 2018

doc Масивен склад с рампа - трета клетка - 71 кв.м. - 10:50:41 19 февруари 2018

doc Механична работилница - средна клетка - 140 кв.м. - 10:51:33 19 февруари 2018

doc Механична работилница - западна клетка - 120 кв.м. - 10:53:20 19 февруари 2018

doc Закрит склад с рампа - бивша военна столова - 150 кв.м. - 10:54:05 19 февруари 2018

doc Фитнес зала - 159 кв.м. - 10:54:49 19 февруари 2018

doc Кабинет в административна сграда, IV етаж, № 47 - 30 кв.м. - 10:55:41 19 февруари 2018

doc Кабинет в административна сграда, IV етаж /без номер/ - 30 кв.м. - 10:56:31 19 февруари 2018

doc Гаражна клетка в масивна сграда - 44 кв.м. - 10:57:10 19 февруари 2018

doc Гаражна клетка № 2 - 30 кв.м. - 10:57:52 19 февруари 2018


2017 г.


8.08.2017 г.

Заповед No 828/08.08.2017 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов"

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ – всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – 16,00 ч. на 08.09.2017 г. в деловодството на ВСУ
ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 11.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа
в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Тръжна документация Позиция № 1

Тръжна документация Позиция № 2

Тръжна документация Позиция № 3

Тръжна документация Позиция № 4

Тръжна документация Позиция № 5

Тръжна документация Позиция № 6

Тръжна документация Позиция № 7

Тръжна документация Позиция № 8

Тръжна документация Позиция № 9

Тръжна документация Позиция № 10

Тръжна документация Позиция № 11

Тръжна документация Позиция № 12

Тръжна документация Позиция № 13

Тръжна документация Позиция № 14

Тръжна документация Позиция № 15

Тръжна документация Позиция № 16

Тръжна документация Позиция № 17

Тръжна документация Позиция № 18

Тръжна документация Позиция № 19

Заповед на ректора № 1001 от 19.10.2017 г. за определяне на наематели на обекти


2016 г.


ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

на 27.05.2016 г. (петък) от 11.00 часа в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Обява

Тръжна документация

 


О Б Я В А

На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС), чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед № 23/08.01.2016 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов",

ОБЯВЯВАМ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ


2014 г.


Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на ВСУ
Търг с тайно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи, собственост на ВСУ "Л. Каравелов".

print Печат

 

407 0.725