en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Правилници на ВСУ Още документи Закони Правилници Помещения под наем, търгове, обяви Политика за използването на "Бисквитки"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Помещения под наем, търгове, обяви


2017 г.


8.08.2017 г.

Заповед No 828/08.08.2017 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов"

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ – всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – 16,00 ч. на 08.09.2017 г. в деловодството на ВСУ
ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 11.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа
в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Тръжна документация Позиция № 1

Тръжна документация Позиция № 2

Тръжна документация Позиция № 3

Тръжна документация Позиция № 4

Тръжна документация Позиция № 5

Тръжна документация Позиция № 6

Тръжна документация Позиция № 7

Тръжна документация Позиция № 8

Тръжна документация Позиция № 9

Тръжна документация Позиция № 10

Тръжна документация Позиция № 11

Тръжна документация Позиция № 12

Тръжна документация Позиция № 13

Тръжна документация Позиция № 14

Тръжна документация Позиция № 15

Тръжна документация Позиция № 16

Тръжна документация Позиция № 17

Тръжна документация Позиция № 18

Тръжна документация Позиция № 19

Заповед на ректора № 1001 от 19.10.2017 г. за определяне на наематели на обекти


2016 г.


ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

на 27.05.2016 г. (петък) от 11.00 часа в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Обява

Тръжна документация

 


О Б Я В А

На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС), чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед № 23/08.01.2016 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов",

ОБЯВЯВАМ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ


2014 г.


Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на ВСУ
Търг с тайно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи, собственост на ВСУ "Л. Каравелов".

print Печат

 

14 0.004