Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за информация и кариера Реализация Предложения за работа Стратегии за търсене на стаж и работа
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Реализация на завършилите ВСУ

Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството и архитектурата. Те са ценени от работодателите и голяма част от тях получават стипендии и перспективни предложения за работа още преди официалното дипломиране.

Системата на подготовка и обучение на студентите от ВСУ изгражда у тях ценни нравствени и професионални качества, висока организираност и самодисциплина, умения за работа в екип. Широката обща и строително-техническа култура, която придобиват през срока на обучението си, им дава увереност и сили за реализация.

Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като известни и уважавани строителни бизнесмени, практикуващи инженери у нас и в чужбина, ръководители на различни нива в държавния и частния сектор, преподаватели във висши и средни училища, научни работници и други. Сред възпитаниците на ВСУ има политици, общественици, профсъюзни деятели, управители на фирми. Днес мнозина от тях са собственици или ръководители на проспериращи строителни фирми като: “Планекс холдинг”, “Галчев инженеринг груп”, “Монолит – 3”, “Балкански 2000”, “Булмикс 97” ООД, “Селект дистилъри” АД, “Монимекс”, “Експрес гаранцион”, ЕТ ”Румен Вътков”, ”Микс” и много други.

Връзки с браншови организации

Училището поддържа близки контакти и работи в тясно взаимодействие с водещи строителни фирми и браншови организации. Студенти от училището с отличен успех се привличат за стипендианти на фирми и строителни организации.

 

Стаж в Австралия

 

Предвид насоката и темпа на развитие на икономиката  в България масово явление е студент, завършил  обучение по определена специалност, да няма възможност за реализация по нея на местна почва. След като завърши програмата си или дори още преди дипломиране студентът започва да си задава въпроса“ А сега накъде?“

 

Един от най-добрите избори е Австралия. Страната предлага прекрасни възможности на специалисти с  професионални умения за успешна кариера, професионално развитие, висок стандарт на живот, временно пребиваване или установяване с постоянно пребиваване в страната и придобиване на австралийско гражданство. Австралия е управлявана по прекрасен начин, с планове и ясна визия какво ще се случва 50 години напред, резултат от което е постоянен ръст на икономиката, ниска безработица, възможности за реализация на квалифицираните кадри, стабилност, спокойствие, удовлетвореност.

Реалността е такава, че за повечето квалифицирани професии минималното годишно заплащане е 53 900 AUD, а средната заплата достига 96 400 AUD/година. Силната икономика, ниското ниво на безработица, високия стандарт на живот, мултинационалността  и разкошния климат правят Австралия едно от най-привлекателните места в света за живот.

Едни от най-търсените специалности в Австралия са строителните и инженерни, както може да видите от  държавния списък с професии, които са най-дефицитни в страната (SOL - Skilled Occupational List). За един студент, който завършва специалност във ВСУ "Л. Каравелов", това е една отлична възможност за кариера. Една от причините за това е, че универистетското образование е изключително скъпо в страната и политиката на държавата е да "внася" готови специалисти от чужбина. Освен професионалната реализация, конкретният специалист получава възможност да придобие статут на постоянно пребиваващ в страната, а след 4 години легален престой да кандидатства за австралийско гражданство, ако желае. По този начин може да разполага с 2 гражданства, защото Австралия позволява такава опция, за разлика от европейските държави.


 

Опциите за български студент за кандидатстване по програма за Австралия са следните:

1) по време на обучението за прекарване на летните ваканции - курс по английски език в Австралия. Има изискване към всички квалифицирани кадри, които не са англоговорящи, да владеят английски език на топ ниво (оценка 7.0 по IELTS системата за тестване нивото на владеене на английски език). С други думи, без топ ниво на владеене на английски език, академично ниво, един специалист няма как да практикува професията си в Австралия. Така, че за онези студенти, за които е необходимо да подобрят знанията си по английски език, оцпия за прекарване на летния период е курс по английски език в Австралия. По този начин ще се докоснат до австралийската култура, ще усетят прекрасния ритъм на живот, ще направят изключително полезни професионални контакти, ще се насладят на уникалната флора и фауна на Австралия, както и на космополитността и;

 

2) ако студент има вече топ ниво на английски език, може да изкара специализация - стаж в Австралия след завършване на формалното си образование в България. По този начин специалистът започва да трупа ценен международен опит точно по специалността си и това е най-отличния старт за неговата професионална реализация и кариера. По този начин може да се завърши програма - специализация за придобиване на лиценз и регистрация за работа в Австралия по специалността;

 

3) конкретна оферта за работа от австралийски работодател по специалността - работна виза и кариера в Австралия;

 

4) директно кандидатстване за статут на имигрант по програмата на Австралия за привличане на квалифицирани кадри чрез точковата система на страната - приравняване на неавстралийското образование и/или стаж към австралийските стандарти и получаван на статут на постоянно пребиваващ в Австралия. Приравняването на специалността , придобита в учебно заведение извън Австралия, към австралийските стандарти се извършва от съответния оценяващ център в Австралия, оторизиран да приравнява неавстралийско образование и/или трудов стаж към австралийските стандарти;

 

Стади Про България

print Печат

 

 

347 0.308