en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Посещения на студенти магистри ССС-СК на 22.06.2017г. в гр. Батановци и гр. Радомир в две пречиствателни станции за отпадни води

Посетени са две ПСОВ. Ръководител на практиката е водещият упражненията на магистрите по дисциплината „Специални стоманобетонни конструкции“ ас. инж. Станислав Цветков от катедра „Строителни конструкции“. Със съдействието на персонала на станциите, студентите се запознаха с технологията и режимите на работа на съоръженията. Бяха разгледани: правоъгълни био-басейни, радиални утаители (пресечен конус), цилиндрични метантанкове (изгниватели) и резервоари.

up next

up next

 

 

200 0.068