На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Студенти от CNAM Champagne-Ardenne – Реймс, Франция във ВСУ

За четвърта поредна година във ВСУ „Любен Каравелов“ гостуват 5-ма студенти-магистри от CNAM Champagne-Ardenne – Реймс, Франция.

В периода 09.05.2017 – 02.06.2017 г. студентите Kévin GANDAR, Kévin LEJARLE, Quentin FOURNIER, Vincent ROLLOT, Théophane DEROUX ще разработят и защитят проект в Строителния факултет на ВСУ „Л. Каравелов”, под ръководството на ас. д-р инж. Иван Иванчев, ас. инж. Антон Гороломов и доц. д-р инж. Борислав Даалов.

Деканът на Строителния факултет – доц. д-р инж. Венцислав Стоянов приветства студентите от Франция и им пожела ползотворна работа и приятен престой във ВСУ, София и България.

Сектор „Сътрудничество“

Фотограф В. Риболовски

prev up next

prev up next

 

 

332 0.298