en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд на проф. д-р арх. Борислав Борисов

Тема: "Териториалното устройство като нормативен регламент" за присъждане на научна степен "доктор на науките" на 29.05.2017 г.

Фотограф В. Риболовски

prev up

prev up

 

 

200 0.049