en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Защита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" от ас. инж. Илиана Стойнова

Детайли по дисертацията

prev up next

prev up next

 

 

200 0.154