en

Logo

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191, факс: 02 8029 101

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

ВСУ


ВСУ „Л. Каравелов“ през очите на нашите студенти,
преподаватели и служители

ПРИЕМ В
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИАнализ на анкетни карти на випускници
на ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”

СТРУКТУРА

Ректорат
Строителен факултет - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Архитектурен факултет - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Колеж по строителство - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Учебен отдел - Управление   Академичен календар   Разписание на учебните занятия   Графици за изпити   Полезна информация   Съобщения
Обслужващи звена - Компютърно-информационен комплекс   Център за информация и кариера   Научноизследователски сектор   Отдел "Международно сътрудничество"   Програма "Еразъм"   Лабораторно-изследователски комплекс   Библиотека   Съобщения

Център за професионално обучение

Административни и помощни звенаКупи книги от Сократ.бг

КАБ - София

А К Т У А Л Н О


САБ награждава първенците в Студенстката олимпиада по Дескриптивна геометрия във ВСУ

Снимки от Дипломиране на Випуск`2015 - зимна сесия

Откриване на 15-та Международна конференция ВСУ`2015

Класиране за европейски стипендии за летен семестър на уч. 2014/2015 г.

Практика по Рисуване на студентите от 1-ви курс в Арт център Илинденци

Интерарх 2015 ценностите на архитектурата

Студенти по архитектура от ВСУ ще представляват България в Астана, Казахстан в международния финал на „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща”

Промени във връзка с мероприятието на МОН във ВСУ

Конкурс за български студенти и млади професионалисти на възраст до 30 години

Държавни стипендии за летен семестър 2014/2015 г.

Научен семинар на тема „Съвременни експериментални методи и инструменти за изследване на строителни конструкции и почви”

Изчерпани места за студенти по проект "Студентски практики"

ВСУ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фондове за конкурентоспособност

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Акредитирани докторски програми към Архитектурния факултет

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Задочно обучение   Анотации
Степен "магистър" след "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Образователна и научна степен “доктор”

СТУДЕНТИ

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публични покани     Обществени поръчки     Съобщения

Прилагане на Закона за
РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

КОНТАКТИ

ECTS - пакет

 
© 2014 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.
 
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg