гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 80 29 100, 802 91 91, факс: 80 29 101
Logo
ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ
en
English
Tyxo.bg counter
facebook  my.vsu.bg  Поща
ВСУ
[Мисия] [Управление] [Акредитация] [Визитна картичка]
[Кратка история] [Годишни доклади]
[Галерии със снимки] [Нормативна база]


[ВСУ „Л. Каравелов“ през очите на нашите студенти, преподаватели и служители]

  ПРИЕМ 2015
[Специалности] [Важна информация] [Контакти]


ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


[Анализ на анкетни карти на випускници на ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”]СТРУКТУРА
Ректорат
Строителен факултет -
[Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Архитектурен факултет - [Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Колеж по строителство - [Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Учебен отдел - [Управление] [Академичен календар] [Разписание на учебните занятия] [Графици за изпити] [Полезна информация] [Съобщения]
Обслужващи звена - [Компютърно-информационен комплекс] [Център за информация и кариера] [Научноизследователски сектор] [Отдел "Международно сътрудничество"] [Програма "Еразъм"] [Център за оценяване на строителни продукти] [Лаборатория ЛИНОМИ] [Библиотека] [Съобщения]

Център за професионално обучение

Административни и помощни звенаКупи книги от Сократ.бг

КАБ - София
А К Т У А Л Н О

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2015 ГОДИНА!

Покана за кандидатстване на преподавателски и непреподавателски състав за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ+

Студентите от ВСУ Антон Гороломов и Албена Джуджева със стипендии от фондация "Еврика"

Анкета за кариера и образование

Европейски стипендии за зимен семестър на учебната 2014/2015 г.

Снимки от дипломиране на Випуск`2014 - лятна сесия

11-ти Международен конкурс за студенти по архитектура „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща“

Конкурси за отпускане на стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година

Конгрес по Строително инженерство - CivilCon’15, 3-8 февруари 2015 г., Истанбул

Награда за студенти от ВСУ на националния конкурс „КОЛЬО ФИЧЕТО”

Студенти на ВСУ победители в архитектурния пленер-конкурс на община Ловеч

Изчерпани места за студенти по проект "Студентски практики"

ВСУ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фондове за конкурентоспособност

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Акредитирани докторски програми към Архитектурния факултетСПЕЦИАЛНОСТИ
Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Задочно обучение] [Анотации]
Степен "магистър" след "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]
Степен "професионален бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Образователна и научна степен “доктор”
СТУДЕНТИ
[Студентски съвет] [Полезна информация] [Академичен календар] [Разпис на учебните занятия] [Приемно време на преподаватели] [Графици за изпити] [Стипендии] [Такси за обучение] [Учебни материали] [Форум ВСУ] [Програма ЕРАЗЪМ] [Общежития] [Спорт] [Реализация] [Предложения за работа] [Център за информация и кариера] [Съобщения]

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА
[Местоположение на ВСУ] [Схема на района]
[Информация за УМБ] [Помещения под наем, търгове и обяви]

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
[Публични покани] [Обществени поръчки] [Съобщения]


Прилагане на Закона за РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
[Конкурси за акад. длъжности] [Придобиване на научни степени] [Текущи процедури] [Нормативна база] [Документи]
КОНТАКТИ
[Ректорат] [Строителен факултет] [Архитектурен факултет]
[Колеж по строителство] [Учебен отдел] [Обслужващи звена] [Административни и помощни звена]


ECTS - пакет
[За ECTS] [Обща информация за ВСУ] [Строителен факултет] [Архитектурен факултет] [Колеж по строителство] [Специалности]
Автори:
доц. д-р инж. Георги Годинячки
инж. Боряна Димитрова

Дизайн: Flagman Software Поддръжка: vsu@vsu.bg Актуализиране: site@vsu.bg