en

Logo

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191, факс: 02 8029 101

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

ВСУ


ВСУ „Л. Каравелов“ през очите на нашите студенти,
преподаватели и служители

ПРИЕМ В
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


Приемни изпити - първа сесия
Контакти


Анализ на анкетни карти на випускници
на ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”

СТРУКТУРА

Ректорат
Строителен факултет - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Архитектурен факултет - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Колеж по строителство - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Учебен отдел - Управление   Академичен календар   Разписание на учебните занятия   Графици за изпити   Полезна информация   Съобщения
Обслужващи звена - Компютърно-информационен комплекс   Център за информация и кариера   Научноизследователски сектор   Отдел "Международно сътрудничество"   Програма "Еразъм"   Център за оценяване на строителни продукти   Лаборатория ЛИНОМИ   Библиотека   Съобщения

Център за професионално обучение

Административни и помощни звенаКупи книги от Сократ.бг

КАБ - София

А К Т У А Л Н О


СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Задочно обучение   Анотации
Степен "магистър" след "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Образователна и научна степен “доктор”

СТУДЕНТИ

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публични покани     Обществени поръчки     Съобщения

Прилагане на Закона за
РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

КОНТАКТИ

ECTS - пакет

 
© 2014 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.
 
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg