en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Новини

22 август 2016

ПЛЕНЕР НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ 17-28.08.2016

Вижте тук

 9 август 2016

21 юни 2016

Европейски стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 г.

На страница "Европейски стипендии" е публикувано новото класиране.

19 юни 2016

България е победителят в 12-ти международен конкурс за студенти по архитектура ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща”

Първо място в изданието на конкурса за студенти по архитектура ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща” за 2016 г. е присъдено на проекта на Радослав Тодоров, Росен Йорданов и Богдан Радичев от България...

15 юни 2016

Предложения за работа

”СИНИ” ООД, гр. София - Офис организатор
”СИНИ” ООД, гр. София - Технически ръководител
Вижте още.
Всички новини

Събития

 5 септември 2016     Важно!

Конкурси на Фонд „Научни изследвания”

На 30.06.2016 г. Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания” откри конкурсни процедури за КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 Г. и КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ...

30 септември 2016

Национален конкурс "Колю Фичето"

Национален конкурс "Колю Фичето" за най-добър дипломен проект на абсолвент "строителен инженер"

 9 декември 2016

Покана за набиране на предложения за финансиране на действия за двустранно сътрудничество между България и държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Поканата е по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)” Пълната информация...

Минали събития

20 юли 2016

Конкурс „Училище на бъдещето” дава възможност за реализация на идейни проекти

Конкурс „Училище на бъдещето” се организира от „Академия Градът” и Фондация „Америка за България”. Основната цел на конкурса е участниците, базирайки се на заданието...
Всички събития

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Задочно обучение   Анотации
Степен "магистър" след "бакалавър"
"Строителни конструкции" - Въведение   Учебен план   Анотации
"Технология на строителните проциси" - Въведение   Учебен план   Анотации
"Управление на инвестиционни проекти" - Въведение   Учебен план   Анотации
"Технология и управление на строителството" - Въведение   Учебен план   Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Опазване на архитектурното наследство"
Степен "магистър" след "бакалавър" - Прием   Учебен план   Анотации

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Образователна и научна степен “доктор”
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.