en

Logo

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191, факс: 02 8029 101

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

ВСУ


ВСУ „Л. Каравелов“ през очите на нашите студенти,
преподаватели и служители

ПРИЕМ В
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
записване от понеделник
20 април 2015 г.


Анализ на анкетни карти на випускници
на ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”

СТРУКТУРА

Ректорат
Строителен факултет - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Архитектурен факултет - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Колеж по строителство - Управление   Катедри   Специалности   Съобщения
Учебен отдел - Управление   Академичен календар   Разписание на учебните занятия   Графици за изпити   Полезна информация   Съобщения
Обслужващи звена - Компютърно-информационен комплекс   Център за информация и кариера   Научноизследователски сектор   Отдел "Международно сътрудничество"   Програма "Еразъм"   Лабораторно-изследователски комплекс   Библиотека   Съобщения

Център за професионално обучение

Административни и помощни звенаКупи книги от Сократ.бг

КАБ - София

А К Т У А Л Н О


Презентация на MyCompetence на 21 април 2015 г. от 14,00 ч. в Аулата на ВСУ

Спортно катерене на мобилна стена във ВСУ на 28 и 29 април

Носители на просвета 2015

Европейски стипендии за летен семестър на уч. 2014/2015 г.

Стефан Спасов - Ректор на ВСУ за един ден

Курсове по начална и специална военна подготовка

Проект на екип от ВСУ е финалист в световния конкурс за „SKYVELODROM- TORONTO“

Покана за кандидатстване за мобилност за студенти, преподаватели, изследователи и административен персонал в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

Конкурс за български студенти и млади професионалисти на възраст до 30 години

Държавни стипендии за летен семестър 2014/2015 г.

Научен семинар на тема „Съвременни експериментални методи и инструменти за изследване на строителни конструкции и почви”

Изчерпани места за студенти по проект "Студентски практики"

ВСУ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фондове за конкурентоспособност

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Акредитирани докторски програми към Архитектурния факултет

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Задочно обучение   Анотации
Степен "магистър" след "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Образователна и научна степен “доктор”

СТУДЕНТИ

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публични покани     Обществени поръчки     Съобщения

Прилагане на Закона за
РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

КОНТАКТИ

ECTS - пакет

 
© 2014 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.
 
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg