en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Новини

11 октомври 2016

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I

Уважаеми студенти и преподаватели, Стартира проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен...

21 септември 2016

Снимки от откриване на акадамичната учебна година 2016 - 2017

Вижте тук

22 август 2016

ПЛЕНЕР НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ 17-28.08.2016

Вижте тук

 9 август 2016

21 юни 2016

Европейски стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 г.

На страница "Европейски стипендии" е публикувано новото класиране.
Всички новини

Събития

30 октомври 2016

Конкурс за продуктов дизайн

Фирма „Лигна Груп„ ООД обявява конкурс за дизайн на иновативен продукт-концепция, която да може да се внедри във верига супермаркети в страната и чужбина. Краен срок за подаване на проектите...

 9 декември 2016

Покана за набиране на предложения за финансиране на действия за двустранно сътрудничество между България и държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Поканата е по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)” Пълната информация...

Минали събития

18 октомври 2016

ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА РАКУРСИ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА

Снимки от събитието Underground gallery/studio Адрес: Сточна гара, ул. Владайска река №4, Стокова борса Зимница, Culture Lab, ет.4 ПРОЕКТ НА ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ...

17 октомври 2016

Национален конкурс по проект „Техностарт 2 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“

Министерството на икономиката организира Национален конкурс по проект „Техностарт 2 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“. В рамките на проекта се предоставя...
Всички събития

СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Задочно обучение   Анотации
Степен "магистър" след "бакалавър"
"Строителни конструкции" - Въведение   Учебен план   Анотации
"Технология на строителните проциси" - Въведение   Учебен план   Анотации
"Управление на инвестиционни проекти" - Въведение   Учебен план   Анотации
"Технология и управление на строителството" - Въведение   Учебен план   Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Опазване на архитектурното наследство"
Степен "магистър" след "бакалавър" - Прием   Учебен план   Анотации

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - Въведение   Учебен план   Анотации

Образователна и научна степен “доктор”
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.