en

Logo

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191, факс: 02 8029 101

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

ВСУ


ВСУ „Л. Каравелов“ през очите на нашите студенти,
преподаватели и служители

ПРИЕМ В
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


Анализ на анкетни карти на випускници
на ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”

СТРУКТУРА

Ректорат
Строителен факултет -
[Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Архитектурен факултет - [Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Колеж по строителство - [Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Учебен отдел - [Управление] [Академичен календар] [Разписание на учебните занятия] [Графици за изпити] [Полезна информация] [Съобщения]
Обслужващи звена - [Компютърно-информационен комплекс] [Център за информация и кариера] [Научноизследователски сектор] [Отдел "Международно сътрудничество"] [Програма "Еразъм"] [Център за оценяване на строителни продукти] [Лаборатория ЛИНОМИ] [Библиотека] [Съобщения]

Център за професионално обучение

Административни и помощни звенаКупи книги от Сократ.бг

КАБ - София

А К Т У А Л Н О


СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Задочно обучение] [Анотации]
Степен "магистър" след "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]
Степен "професионален бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Образователна и научна степен “доктор”

СТУДЕНТИ

[Студентски съвет] [Полезна информация] [Академичен календар] [Разпис на учебните занятия] [Приемно време на преподаватели] [Графици за изпити] [Стипендии] [Такси за обучение] [Учебни материали] [Форум ВСУ] [Програма ЕРАЗЪМ] [Общежития] [Спорт] [Реализация] [Предложения за работа] [Център за информация и кариера] [Съобщения]

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА

[Местоположение на ВСУ] [Схема на района]
[Информация за УМБ] [Помещения под наем, търгове и обяви]

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

[Публични покани] [Обществени поръчки] [Съобщения]

Прилагане на Закона за РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

[Конкурси за акад. длъжности] [Придобиване на научни степени] [Текущи процедури] [Нормативна база] [Документи]

КОНТАКТИ

[Ректорат] [Строителен факултет] [Архитектурен факултет]
[Колеж по строителство] [Учебен отдел] [Обслужващи звена] [Административни и помощни звена]

ECTS - пакет

[За ECTS] [Обща информация за ВСУ] [Строителен факултет] [Архитектурен факултет] [Колеж по строителство] [Специалности]
 
© 2014 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.
 
 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg