гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 80 29 100, 802 91 91, факс: 80 29 101
Logo
ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ
en
English
Tyxo.bg counter
facebook  my.vsu.bg  Поща
ВСУ
[Мисия] [Управление] [Акредитация] [Визитна картичка]
[Кратка история] [Годишни доклади]
[Галерии със снимки] [Нормативна база]


[ВСУ „Л. Каравелов“ през очите на нашите студенти, преподаватели и служители]

  ПРИЕМ 2014
[Специалности] [Важна информация] [Правилник за прием] [Календарен график] [Подготвителни курсове] [Контакти]

Допълнителен прием
ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


[Анализ на анкетни карти на випускници на ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”]СТРУКТУРА
Ректорат
Строителен факултет -
[Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Архитектурен факултет - [Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Колеж по строителство - [Управление] [Катедри] [Специалности] [Съобщения]
Учебен отдел - [Управление] [Академичен календар] [Разписание на учебните занятия] [Графици за изпити] [Полезна информация] [Съобщения]
Обслужващи звена - [Компютърно-информационен комплекс] [Център за информация и кариера] [Научноизследователски сектор] [Отдел "Международно сътрудничество"] [Програма "Еразъм"] [Център за оценяване на строителни продукти] [Лаборатория ЛИНОМИ] [Библиотека] [Съобщения]

Център за професионално обучение

Административни и помощни звенаКупи книги от Сократ.бг

А К Т У А Л Н О

Годишна конференция „Инвестиции и строителство на спортни съоръжения 2014”

Новина №1 - беше открито Свидетелство №1!

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

Нов Правилник за учебната дейност!

Изчерпани места за студенти по проект "Студентски практики"

Европейски стипендии-класиране за летен семестър на уч. 2013/2014 г.

Отново Студент на годината в Технически науки е от ВСУ! Честито на Антон Гороломов!

ВСУ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фондове за конкурентоспособност

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Акредитирани докторски програми към Архитектурния факултет

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА „УЧЕБЕН КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР”

КАБ - София


СПЕЦИАЛНОСТИ
Специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Задочно обучение] [Анотации]
Степен "магистър" след "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]
Степен "професионален бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Архитектура"
Степен "магистър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"
Степен "бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Специалност "Саниране и дизайн на сгради"
Степен "професионален бакалавър" - [Въведение] [Учебен план] [Анотации]

Образователна и научна степен “доктор”
СТУДЕНТИ
[Студентски съвет] [Полезна информация] [Академичен календар] [Разпис на учебните занятия] [Приемно време на преподаватели] [Графици за изпити] [Стипендии] [Такси за обучение] [Учебни материали] [Форум ВСУ] [Програма ЕРАЗЪМ] [Общежития] [Спорт] [Реализация] [Предложения за работа] [Център за информация и кариера] [Съобщения]

УЧЕБНО - МАТЕРИАЛНА БАЗА
[Местоположение на ВСУ] [Схема на района]
[Информация за УМБ] [Помещения под наем, търгове и обяви]

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
[Публични покани] [Обществени поръчки] [Съобщения]


Прилагане на Закона за РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
[Конкурси за акад. длъжности] [Придобиване на научни степени] [Текущи процедури] [Нормативна база] [Документи]
КОНТАКТИ
[Ректорат] [Строителен факултет] [Архитектурен факултет]
[Колеж по строителство] [Учебен отдел] [Обслужващи звена] [Административни и помощни звена]


ECTS - пакет
[За ECTS] [Обща информация за ВСУ] [Строителен факултет] [Архитектурен факултет] [Колеж по строителство] [Специалности]
Автори:
доц. д-р инж. Георги Годинячки
инж. Боряна Димитрова

Дизайн: Flagman Software Поддръжка: vsu@vsu.bg Актуализиране: site@vsu.bg