Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Студенти по архитектура от 3 университета ще представят България в Мадрид по време на международния финал на 13-тото издание на конкурса „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща”.

26 април 2017

Приключи националният етап на 13-ти международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха студенти от архитектурните факултети на четири български университета: Висше Строително Училище „Любен Каравелов“, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Нов Български Университет и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Финалът се проведе на 21-ти април в х-л Новотел, гр. София.

Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1600 регистрирани студенти от над 100 университета през 2016г., предоставяйки възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики, както и да обменят опит с колеги от над 20 държави по време на международния финал. През 2017 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 30 участника и гости, а откриването и лекционният курс се проведоха поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура”, привличайки интереса на над 80 студента.

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика – разработване на концепции за: хотел; еднофамилна къща; офис сграда; съживяване на изоставена градска тъкан в Париж; небостъргач в Ню Йорк; трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам; училище на бъдещето в горещ климат в Газиантеп, Турция; жилищна архитектура в студен климат в Астана, Казахстан и създаване на общност в Брест, Беларус –  за да се стигне до заданието през 2017 г. за „Обновяване на жилищна група” в гр. Мадрид, Испания. Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо обновяване на група от две типови четириетажни жилищни сгради, част от зона, изградена по време на индустриализацията на испанската столица – идеен проект с реалистичен характер и повишени изисквания за функционална, икономическа и екологична целесъобразност, както и за техническа изпълнимост на решението. Конкурсната задача е възможност за участниците да предложат решение, което да послужи за „модел” при реновирането на съществуващите сгради в града. Обект на подробна архитектурна разработка е една типова многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за „Изовер Мулти-Комфортна Къща” – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

Националното журиране се проведе в състав:

проф. д-р арх. Боряна Генова – дългогодишен преподавател към катедра „Жилищни сгради” в УАСГ, гр. София

проф. д-р арх. Борислав Борисов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София

арх. Жулиан Начев - eдин от първите в България, сертифицирани проектанти на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия. Експерт в областта на устойчивата архитектура, зелените технологии в строителството и енергийната ефективност с 3 реализирани пасивни сгради в град Варна.

арх. Богдан Радичев, арх. Радослав Тодоров и арх. Росен Йорданов – екипът, спечелил 1-ва награда в международното ниво на конкурса през 2016г.

инж. Димитър Пенев – управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направления Изовер и Ригипс

и измежду 7 екипа награди следните три проекта, които получават правото да представят България на международния финал в гр. Мадрид, Испания, в който ще участват 57 проекта от 25 държави в началото на м. Юни:

1-во място:  награден фонд от 1000 лв. и право двама души да представят България в международния финал в Мадрид – проект No6: Полина Славова и Ангел Петраков, студенти IV курс в ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. Проектът „Зелената къща” се отличи със запомняща се идея, съчетаваща модерен подход в третирането на обемно – пространственото архитектурно решение и традиционни мотиви, характерни за архитектурния, историческия, природния и социалния контекст на града. Концепцията трансформира жилищните сгради, създавайки  характерна визия, с подчертано хоризонтално членене на фасадите чрез зиг-заго-образни тераси, решени по елегантен начин и напомнящи речен меандър. Градоустройствената идея следва идеята на градската управа за създаване на зелени масиви и на микрониво се изразява в органични паркови пространства, докато складовите пространства са вкопани на ниво сутерен. Слънчезащитата е решена чрез тераси, образуващи характера на фасадите. Представена е вентилационна схема и възможност за използване на възобновяема енергия чрез фотоволтаични модули върху скатните покриви на сградите, както и интегриране на допълнително иновативно фасадно решение за генериране на енергия.

2-ро място: награден фонд от 600 лв. и право двама души да представят България в международния финал в Мадрид – проект No5: Деница Чавдарова и Хасан Хасанов, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи със запомняващо се обемно-пространствено решение с много богата пластика и характерни архитектурни композиционни похвати като: ритъм, членене, контраст и др. Съвременната визия на решението е подсилено и от затварянето на вътрешния двор чрез два контрастни обема, съдържащи детска градина и „медиатека” . Фасадните решения изпъкват със своето многообразие, характерен композиционен облик и хармонично цветово решение. Складовите пространства са обособени в близост до жилищните единици и решението им е икономически целесъобразно и лесно изпълнимо. Представени са технически схеми и детайли. Графичният „изказ” е на добро ниво.

3-то място: награден фонд от 300 лв. и право един човек да представя България в международния финал в Мадрид – проект No4: Александрина Александрова, студент VI курс в НБУ, гр. София.  Проектът, озаглавен „Игра на светлосенки” акцентира върху задълбоченото изследване на климата и посоката на слънчевите лъчи, проявено в динамична фасадна структура, създаваща характерен образ на обновените сгради и осъществяваща защита от горещото лятно слънце. Посредством компютърна анимация е анализиран пътя на слънцето в различни часове на денонощието, както и в различни дни от годината. Новопроектираният етаж е решен на принципа на контраста и предлага по-висок стандарт на жилищно обитаване. Авторът на проекта представи отлично разработката – с ясен и спокоен изказ, спазвайки регламентираното време от 5 минути, предоставено за всяка презентация.

Всички участници показаха добро ниво, представиха се сравнително равностойно,  давайки възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип и получиха почетни грамоти за участие. Всички проекти, както и снимки от финала, ще бъдат налични във Facebook профила на конкурса: https://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria

 

Честито на победителите и успех на всички участници, с благодарности за положения труд!

 

Допълнителна информация за конкурса и провеждането на международния финал в гр. Мадрид, Испания, в периода 31. Май – 02. Юни 2017г., може да бъде намерена в сайтове: http://isover-students.com и http://isover.bg

 

 

337 1.508

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...