Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Новини

29 март 2018

Ръководен от проф. Франгов екип прави предписания за аварийно-укрепителни действия с цел стабилизиране на свлачищен процес

Вижте тук

 3 март 2018

Учреден е Секторен консултативен съвет „Строителство“

Вижте тук

22 февруари 2018

Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност във ВСУ "Любен Каравелов" - до 23.03.2018

Вижте тук

15 февруари 2018

лого

Информация за ДП НКЖИ

На 19 февруари, понеделник, от 10 часа, в лекционна зала 1, 2 ет., административна сграда на ВСУ "Любен каравелов...

 9 януари 2018

Информация за технологичното оборудване и строителство на гъбарници

Във вестник "Строител" - брой 48, от 1 декември 2017 преподаватели от Архитектурния и Строителен факултети на...

22 декември 2017

Снимки от дипломиране на випуск 2017 г. - есенна сесия

Вижте тук

10 ноември 2017

Дарение на техническа литература от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

 3 ноември 2017

Специална награда в Национален конкурс за висше образование "Кольо Фичето`2017 г."

31 октомври 2017

Първо място в национален конкурс за висше образование "Кольо Фичето`2017 г."

12 октомври 2017

Защита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в Строителния факултет

Вижте тук

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >

 

337 0.566