Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
ВСУ 2018 ХVIII ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"
18 - 20 октомври 2018 г.

Събития и покани

15 октомври 2018

Именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно от фондация "Еврика"

Вижте тук

17 октомври 2018

Покана за лекция на 17.10.2018, част от INCM Витоша 2018

На 17 октомври от 18.30 часа в Киносалона на ВСУ "Любен Каравелов" ще се проведе публична лекция с лектор Бенджамин...

18 октомври 2018

Официалното откриване на Юбилейна научна конференция и тържествено честване – концерт

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти, От името на академичната общност на Висше строително училище „Любен...

20 октомври 2018

 1 ноември 2018

Всички събития

Новини

 2 октомври 2018

Доц. д-р Б. Иванова подарява екземпляр от монографията си "Българският архитектурен комплекс на златния рог"

Доц. д-р Благовеста Иванова, автор на монографичния труд "БЪЛГАРСКИЯТ АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС НА ЗЛАТНИЯ РОГ...

 1 октомври 2018

29 септември 2018

Студентска олимпиада по дескриптивна геометрия във ВСУ „Л. Каравелов“

На 28 май 2018 година се проведе студентска олимпиада по дескриптивна геометрия във ВСУ „Л. Каравелов“ за студенти...

13 септември 2018

Комуникационна стратегия на ВСУ

На 12.09.2018 г. проф. д-р Александър Илиев представи пред разширения Ректорски съвет на ВСУ "Любен Каравелов" комуникационна...

27 август 2018

Среща на ръководството на ВСУ с преподаватели и бивши курсанти от випуски 83, 84 и 85 г.

Вижте тук

17 август 2018

ВСУ "Л. Каравелов" има нова акредитация, с изключително висока оценка от 8.98. Капацитет от 1800 студенти и докторанти за срок от 5 години. В пълно съответствие и на акредитацията по направление "Архитектура, строителство и геодезия".
Всички новини
up

СПЕЦИАЛНОСТИ

След средно образование - Прием 2018

Степен бакалавър

Строителство на сгради и съоръжения редовна и задочна форма
Строителство и архитектура на сгради и съоръжения редовна форма
Строително инженерство редовна и задочна форма
Строителен мениджмънт редовна и задочна форма

Степен магистър

Архитектура само редовна форма
Строителни конструкции редовна и задочна форма
Технология и управление на строителството редовна и задочна форма

След степен бакалавър - ред за прием

Строителен факултет

Строителни конструкции задочна форма
Строителна геоекология задочна форма
Технология и управление на строителството задочна форма
Технология на строителните производство задочна форма
Управление на инвестиционни проекти задочна форма
Строителна геоекология - задочна форма
Фасаден инженеринг - задочна форма

Архитектурен факутет

Опазване на архитектурното наследство задочна форма
Дизайн задочна форма
Урбанизъм задочна форма
Ландшафтна архитектура - задочна форма
Управление на недвижимости - задочна форма
Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност) - задочна форма

След степен магистър

Образователна и научна степен “доктор”КАБ - София

 

8 0.177