en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Научноизследователски сектор

Длъжност, име Телефон (+359 2) E-mail
Ръководител НИС - заместник-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Организатор научноизследователска и издателска дейност
80 29 049 ilianaj@abv.bg

 

Работни документи на НИС:

  • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НИС на ВСУ „Л. Каравелов“ - pdf изтегли
  • ЗАПОВЕД за актуализиране на схемата за разпределение на постъпленията в НИС на ВСУ - pdf изтегли
  • Образец за ОФЕРТА, изготвена от НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и НИС на ВСУ - doc изтегли
  • Образец за ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ между НИС на ВСУ и ИЗПЪЛНИТЕЛ - doc изтегли
  • Помощен файл за определяне на ХОНОРАР на ИЗПЪЛНИТЕЛ - xls изтегли

 

 

228 0.454