en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Научен план и отчет за 2016 г.

В момента се провежда отчитане на научноизследователската дейност (НИД), съгласно Правилника за НИД на ВСУ. Настоящото отчитане е първо по новия Правилник за НИД и се осъществява по следната процедура и календарен график:

дейност отговорник срок
1 Разпространение на информация и формуляри за отчитане на НИ дейност Организатор по НИ и ИД 12.12.2016
2  Индивидуално отчитане на НИД за 2016 г. (изпълнената дейност в свободна форма). Всеки член на академичния състав 23.12.2016
3 Изготвяне на Отчет за НИД за 2016 г. на катедра на основата на индивидуалните годишни отчети на членовете на катедрата (doc Приложение 4). Всеки ръководител на катедра 06.01.2017
4 Изготвяне на Отчет за НИД за 2016 г. на факултет на основата на годишните отчети на катедрите на факултета (doc Приложение 5). Деканите на двата факултета  13.01.2017
5 Изготвяне на Общ отчет за НИД за 2016 г на ВСУ основата на обобщение на годишните планове на факултетите и др. показатели. Зам.-ректор по НД и С 20.01.2017

 

Планирането по новия Правилник за НИД бе осъществено по следната процедура и календарен график:

дейност отговорник срок
1 Заповед за провеждане на планиране на научноизследователската дейност на ВСУ за 2016 г. Ректор на ВСУ 01.03.2016
2 Разпространение на формулярите за планиране на НИ дейност Организатор по НИ и ИД 02.03.2016
3  Индивидуално планиране на НИД за 2016 г. чрез попълване и подписване на формуляр (doc Приложение 1). Всеки член на академичния състав 11.03.2016
4 Изготвяне на План за НИД за 2016 г. на катедра на основата на индивидуалните годишни планове на членовете на катедрата (doc Приложение 2). Всеки ръководител на катедра 18.03.2016
5 Изготвяне на План за НИД за 2016 г. на факултет на основата на годишните планове на катедрите на факултета (doc Приложение 3). Деканите на двата факултета  1.04.2016
6 Изготвяне на Общ план за НИД за 2016 г на ВСУ основата на обобщение на годишните планове на факултетите и др. показатели. Зам.-ректор по НД и С 8.04.2016

 Действията по попълването на формулярите са описани в самите формуляри, а дейността по планиране и отчитане на НИД се подпомага от Организатора научноизследователската и издателска дейност ас. инж. Илиана Стойнова (ilianaj@abv.bg).

 

226 0.157