Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обявени конкурси

Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност

2019 г.

pdf СЪОБЩЕНИЕ

doc З А Я В К А за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“

pdf К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К за провеждане на конкурса и разработване на проекти за научни изследвания за 2019 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Крайният срок за подаване на заявките и информация за продължаващи проекти е
25.03.2019 г. (понеделник).

За организирането, провеждането, окончателното класиране на проектите и отчитането на конкурса по финансиране на научноизследователските проекти е назначена комисия за провеждане на конкурса за проекти (ПКП)в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р инж. Георги Франгов

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р инж. Банко Банков
  2. Проф. д-р арх. Антон Гугов
  3. Проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев
  4. Доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Въпроси и коментари по конкурса - във Форум на преподавателите (във форума се влиза с име и парола за Moodle)

 

 

351 0.597

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...