Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Конференции / Conferences

 

научна проява дати и място първи срок организатор сайт
1st International Conference on Construction Materials for Sustainable Future (CoMS 2017) 19-21.04.2017, Zadar, Croatia abstract
01.09.2016
University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering www.grad.hr  
www.grad.hr
2nd  International Conference on Advances in Mechanical, Industrial and Mechatronics Engineering (ICAMIME 2017) 27-28.04.2017
Tunis, Tunisia
submission   20.01.2017 Middle East Association of Computer Science and Engineering www.meacse.org

The 14th International Symposium
Computational Civil Engineering 2017

26.05.2017,
Iaşi, Romania
astract
1.03.2017
submission
1.05.2017
Technical University “Gh. Asachi” Iaşi www.cce.ci.tuiasi.ro
VIII Международна научна конференция по архитектура и строителство 1-3.06.2017
Варна
резюме 28.02.2017 ВСУ “Черноризец Храбър“ events.vfu.bg
Международна научна конференция ВСУ2017 8-9.06.2017
София
  ВСУ „Л Каравелов“, НБУ - деп. Природни науки" www.vsu.bg
26th International Conference „Ecology & Safety“ 23–27.06.2017
Elenite Holiday Village
Registration form and abstract
31.01.2017
BAS, Union of Scientists in Bulgaria, etc. www.sciencebg.net
19th International Conference „Materials, Methods & Technologies“ 26–30.06.2017
Elenite Holiday Village
Registration form and abstract
31.01.2017
BAS, Union of Scientists in Bulgaria, etc. www.sciencebg.net
8th International Conference „Education, Research & Development“ 4–8.09.2017
Elenite Holiday Village

Registration form and abstract
28.02.2017

BAS, Union of Scientists in Bulgaria, etc. www.sciencebg.net
8th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL) 13-15.09.2017
Copenhagen, Denmark
abstract 30.09.2016 Technical University of Denmark, Danish Steel Institute

www.eurosteel2017.dk

9th International Conference FIBRE CONCRETE 2017 13-16.09.2017
Prague, Czech Republic
Paper
15.03.2017
Czech Technical University in Prague concrete.fsv.cvut.cz
Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 1-3.11.2017
УАСГ, София

резюме 1.07.2017

УАСГ conference2017.uacg.bg

 

Международни виртуални конференции / International Virtual Conferences

научна проява дати и място първи срок организатор сайт
RCITD 2016 - International Virtual Research Conference In Technical Disciplines 17-21.10.2016 Submission 16.09.2016 Publishing Society, Slovakia www.rcitd.com

Списъците са сортирани по дата на провеждане на научното мероприятие.
За повече информация може да се обръщате към доц. д-р инж. А. Хандрулева (zrectorn@vsu.bg)

 

346 1.111

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...