en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Предстоящи конференции / Upcoming Conferences

 

научна проява дати и място първи срок организатор сайт
1st International Conference on Construction Materials for Sustainable Future (CoMS 2017) 19-21.04.2017, Zadar, Croatia abstract
01.09.2016
University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering www.grad.hr  
www.grad.hr
2nd  International Conference on Advances in Mechanical, Industrial and Mechatronics Engineering (ICAMIME 2017) 27-28.04.2017
Tunis, Tunisia
submission   20.01.2017 Middle East Association of Computer Science and Engineering www.meacse.org

The 14th International Symposium
Computational Civil Engineering 2017

26.05.2017,
Iaşi, Romania
astract
1.03.2017
submission
1.05.2017
Technical University “Gh. Asachi” Iaşi www.cce.ci.tuiasi.ro
VIII Международна научна конференция по архитектура и строителство 1-3.06.2017
Варна
резюме 28.02.2017 ВСУ “Черноризец Храбър“ events.vfu.bg
Международна научна конференция ВСУ2017 8-9.06.2017
София
  ВСУ „Л Каравелов“, НБУ - деп. Природни науки" www.vsu.bg
26th International Conference „Ecology & Safety“ 23–27.06.2017
Elenite Holiday Village
Registration form and abstract
31.01.2017
BAS, Union of Scientists in Bulgaria, etc. www.sciencebg.net
19th International Conference „Materials, Methods & Technologies“ 26–30.06.2017
Elenite Holiday Village
Registration form and abstract
31.01.2017
BAS, Union of Scientists in Bulgaria, etc. www.sciencebg.net
8th International Conference „Education, Research & Development“ 4–8.09.2017
Elenite Holiday Village

Registration form and abstract
28.02.2017

BAS, Union of Scientists in Bulgaria, etc. www.sciencebg.net
8th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL) 13-15.09.2017
Copenhagen, Denmark
abstract 30.09.2016 Technical University of Denmark, Danish Steel Institute

www.eurosteel2017.dk

9th International Conference FIBRE CONCRETE 2017 13-16.09.2017
Prague, Czech Republic
Paper
15.03.2017
Czech Technical University in Prague concrete.fsv.cvut.cz
Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 1-3.11.2017
УАСГ, София

резюме 1.07.2017

УАСГ conference2017.uacg.bg

 

Международни виртуални конференции / International Virtual Conferences

научна проява дати и място първи срок организатор сайт
RCITD 2016 - International Virtual Research Conference In Technical Disciplines 17-21.10.2016 Submission 16.09.2016 Publishing Society, Slovakia www.rcitd.com

Списъците са сортирани по дата на провеждане на научното мероприятие.
За повече информация може да се обръщате към доц. д-р инж. В. Ал. Стоянов (zrectorn@vsu.bg)

 

214 0.425