en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Научен семинар Архитектурна секция Инженерна секция
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Научен семинар

Свободен достъп до статии  от Taylor & Francis

Издателство Taylor & Francis е предоставило безплатен достъп до статии по инженерни науки на теми, предизвикали най-голям интерес през последната година. Предложението е валидно до края на 2015 г. Селекцията от статии се намира на адрес:

explore.tandfonline.com/page/est/engineering-most-popular

Десетте най-четените статии в областта на строителството и строителното инженрество за 2014 може да намерите на следните два линка: Building & Construction и Civil Engineering.

Архитектурна секция

Инженерна секция

 

186 0.191