en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев ст. преп. худ. Николай Николов Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

СТОЯНКА АНГЕЛОВА МАЛЧЕВА-ЯКОВА

Лични данни

Научно звание

Асистент

Научна степен

магистър

Служебен адрес

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 126

e-mail

t_yacova@abv.bg

Образование

Научна специалност

информатика

Степен

магистър

 

 

1991-1996

СУ “Св. Климент Охридски”, София

Специалност

Математика и информатика

Степен

магистър

Професионална реализация

2004 - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

Главен асистент по информатика, катедра „Информатика и комуникации”, Архитектурен факултет

Старши асистент по информатика, катедра „Информатика и комуникации”, Архитектурен факултет

Асистент по информатика, катедра “Математика и информатика”, Строителен факултет

2002 - 2004

Организатор задочно обучение към Деканата на СФ

2000 - 2002

Систем-оператор на ЕИМ в Учебно-научен отдел

1999 - 2000

Технически изпълнител, катедра “Механика”

1996-1999

ОУ”В. Левски” – Ботевград

Възпитател

 

 

Научни интереси

Информационни технологии – приложения и оптимизации

Водени лекционни курсове

Информатика - упражнения

2D компютърно проектиране - упражнения

Архитектурно компютърно проектиране - упражнения

Учебни пособия

Manuel Exercise in Informatics (part 1 – Delphi programming), 2009

Manuel Exercise in Informatics (part 2 – AutoCAD), 2010

Практическо ръководство по информатика (част – програмиране на Delphi), 2011

Публикации

5 научни публикации

 

 

 

276 0.142