en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев ст. преп. худ. Николай Николов Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
 

Стоян Георгиев Дечев

ст. преп. д-р худ.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
понеделник 11-17


Телефон: 81 29 253
Имейл: stoiandechev@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Моделиране и макетиране І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Образование

Специалност

Изобразителни изкуства, НХА

Степен

Магистър  сп. Скулптура от 2004

 

Професионална реализация

ВСУ, АФ, ГТИА

От 2006– до сега, редовен преподавател,

НХА

От 2007 – асистент по рисуване

Научни интереси

Изкуствознание и изобразителни изкуства, Съвременно изкуство,

Членство в професионални организации

 Съюз на българските художници

Учебни пособия

 

Публикации

  1. Иванова, А., Дечев, Ст. Проблеми на преподаването по моделиране и макетиране в специалностите Архитектура и САСС, първи курс. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2008”. София, 2008.
  2. Иванова, А., Дечев, Ст. Макетиране на централна част от София – представяне на задача от дисциплината моделиране и макетиране във ІІ курс, Архитектура. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2010”. София, 2010.

 

 

 

 

305 0.242