en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Прием 2017 Онлайн кандидатстване Ако имате въпроси Създаване на профил Влизане в моя профил Календарен график Брой места по специалности Незаети места Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща Входни данни Резултати от изпити Класиране Контакти
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Разпределение на утвърдения прием

Студенти   Докторанти

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на утвърдения прием на студенти във ВСУ  “Л. Каравелов”

(съгласно Решение № 343/18.05.2015 г. на Министерски съвет

и решения на Академичния съвет, Протокол №25/15.01.2015 г. и Протокол №31/18.06.2015 г.)

 

І. Степен “бакалавър”

Редовно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” –   60 места
 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” –   30 места
 • Специалност “Строително инженерство” –   50 места
 • Специалност “Строителен мениджмънт” –   50 места

 

Задочно обучение:

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” –   50 места
 • Специалност “Строително инженерство” –   20 места
 • Специалност “Строителен мениджмънт” –   20 места

 

ІІ. Степен “магистър”:

Редовно обучение:

 • Специалност “Архитектура”  –   60 места

 

ІІІ. Степен “магистър” след завършена степен “бакалавър”

Специализации: „Строителни конструкции”, „Технология на строителното производство”, “Управление на инвестиционните проекти”, „Опазване на архитектурното наследство”, „Технология и управление на строителството“

 • Държавна поръчка задочно обучение  –   6 места*
 • Платено задочно обучение   -    до 120 места

 

ІV. Степен “магистър”, специалност „Архитектура” след завършена ст. „бакалавър” по специалност „САСС”:

 • Редовно обучение по такса на държавна поръчка   -    3 места
 • Платено редовно обучение   -    до 36 места

 

V. По чл. 3, ал. 8 от Правилника за приемане на студенти във ВСУ

 • От специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър”

в I курс специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”  –    1 място

 

 • От специалност “Строителство на сгради и съоръжения”, степен „бакалавър”

в I курс специалност „Архитектура”  –    1 място

 

 • От специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”,

степен „бакалавър” във ІІ курс специалност „Архитектура”  –    1 място

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на утвърдения прием на докторанти във ВСУ  “Л. Каравелов”

(съгласно Решение № 343/18.05.2015 г. на Министерски съвет

и решения на Академичния съвет, Протокол №25/15.01.2015 г. и Протокол №31/18.06.2015 г.)

 

 

І. Строителен факултет

 • Научна специалност “Строителна механика, съпротивление на материалите” –  1 място
 • Научна специалност “Технология и механизация на строителното производство” –  1 място
 • Научна специалност “Земна основа, фундиране и подземно строителство” –  1 място
 • Научна специалност “Строителни конструкции”  –  1 място
 • Научна специалност “Строителни материали и изделия и технология на производството им”  –  1 място
 • Научна специалност “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни  пътища и съоръжения”   –  1 място
 • Научна специалност “Организация и управление на строителното производство”  –  1 място

 

 

ІІ. Архитектурен факултет

 • Научна специалност “Теория и история на архитектурата” –  1 място
 • Научна специалност “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли” –  1 място
 • Научна специалност “Опазване, реставрация и адаптация на паметници на архитектурата” –  1 място

 

228 0.079