en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
Снимка

Ирена Николаева Спиридонова

доц. д-р арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
четвъртък от 12-14ч.


Телефон:
Имейл: irida99@yahoo.com

Преподавани учебни дисциплини:
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП VІ - интериор І - жилищни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор II - Обществени сгради, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Интериор І (Жилищни сгради), 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
---

Лични данни

Научно звание

архитект

Научна степен

 

Служебен адрес

Гр.София, ВСУ „Любен Каравелов”

Телефон/ факс

0898 88 40 37

e-mail

irida99@yahoo.com

Образование

 

УНСС, гр.София

Научна специалност

икономист

Степен

магистър

 

УАСГ, гр.София

Специалност

архитектура

Степен

Магистър, Отчислена с право на защита на Докторска степен

Професионална реализация

2005-2007

Участие в изготвянето на проектната документация за МОЛ София

  2007-2011

Над тридесет самостоятелни търговски обекта на Супермаркети за хранителни стоки – PLUS, PENNI, LIDL

2008-2011

Изготвяне на проектна документация за МОЛ Благоевград и МОЛ Търговище - Самостоятелно проектиране

2010-2012

Ключов експерт към Шуслер план по Проект – Нови летищни терминали гр.Варна и гр.Бургас

2010-2011

Интериор на ЗД Интерамерикан – 700кв.м., бул.Ал.Стамболийски 172

2007-2012

Множество самостоятелни обекти, еднофамилни къщи, интериори и др.

Научни интереси

Жилищни сгради, Интериор.

Членство в професионални организации

 КАБ, гр.София

Водени лекционни курсове

 Интериор на жилищни сгради – III курс

Интериор на Обществени сгради - V курс

Учебни пособия

Сътрудник в изготвянето на Учебник по Жилищни сгради – Апартаментни сгради, автор доц. арх.Б.Генова

Публикации

Списание Expose 2006-2008,

Статия в Годишник на УАСГ/2011г.

 

 

 

323 0.517