en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Компютърно-информационен комплекс Правилник (pdf) Вътрешни правила (pdf) Образци на електронни документи
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Образци за електронно попълване на заявки до ръководителя на КИК

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Формуляри на заявки с подател преподавател или административен персонал (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 6-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 6-Б)
 • Ползване компютърна техника/комуникационни средства и ресурси (Формуляр 5)
 • Подмяна на изразходван консуматив за принтер/копирна машина/МФУ (Формуляр 8-А)

ЗА ХОНОРУВАНИ И ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Формуляри на заявки с подател - хоноруван или гост (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 6-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 6-Б)
 • Ползване компютърна техника/комуникационни средства и ресурси (Формуляр 5_1)
 • Подмяна на изразходван консуматив за принтер/копирна машина/МФУ (Формуляр 8-А)

ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Формуляри на заявки с подател обучаван във ВСУ  (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 4-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 4-Б)

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Помощни формуляри на заявки за услуга или ресурс, неописани във Вътрешни правила на КИК (изтеглете и попълнете)

 

277 0.062