en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев ст. преп. худ. Николай Николов Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Борислав Господинов Козарев

ас.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
вторник от 09:00 ÷ 12:00


Телефон: 80 29 125
Имейл: boko-vsu@boko-cad.eu

Преподавани учебни дисциплини:
2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни 3D визуализации, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни растерни изображения, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни технологии, 4 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Компютърни технологии І, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
---
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование

 

УНСС - София

Специалност

Икономика и управление в промишлеността

Степен

Магистър

Професионална реализация

1995 . . .

CAD системи

2010 . . .

ВСУ „Любен Каравелов” – асистент по информатика

Научни интереси

CAD системи и компютърна графика

Членство в професионални организации

 

Учебни пособия

Материали в PDF и FAS формат за упражнения по AutoCAD и 3DS Max

Публикации

11 МНК ВСУ’11 – два доклада – чертане в AutoCAD

12 МНК ВСУ’12 –един доклад – чертане в AutoCAD

13 МНК ВСУ’13 – един доклад – чертане в AutoCAD

 

 

310 2.694