en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Учебни дейности Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Отдел "Обща администрация" (ОА) Учебни дейности Секретар на ректор Сектор "Сътрудничество" Съобщения и обяви
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Разпис на учебните занятия

Начало и край на аудиторните часове

Редовно обучение

I-ви курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ
- 19:31  5 декември 2017


ОКС "бакалавър" специалност САСС
- 19:32  5 декември 2017


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"
- 19:31  5 декември 2017


ОКС "магистър" специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство" - 15-27 януари 2018 г.
- 11:05 12 януари 2018 - учебна зала 208.

II-ри курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ
- 19:32  5 декември 2017


ОКС "бакалавър" специалност САСС
- 19:32  5 декември 2017


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"
- 19:32  5 декември 2017

III-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ
- 19:32  5 декември 2017


ОКС "бакалавър" специалност САСС
- 19:33  5 декември 2017


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"
- 19:33  5 декември 2017

IV-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС
- 19:33  5 декември 2017


ОКС "бакалавър" специалност САСС
- 19:33  5 декември 2017


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"
- 19:33  5 декември 2017

V-ти курс


ОКС "магистър" специалност "Архитектура"
- 19:34  5 декември 2017

 

Задочно обучение

I-ви курс


Специалност: ССС, СМ, СК, ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование
- 19:24 11 януари 2018

II-ри курс


Специалност: ССС, СИ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование
- 11:15 12 януари 2018


Специалност Строителен мениджмънт - ОКС "бакалавър"
- 12:50 12 януари 2018

III-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър"
- 19:30 11 януари 2018

IV-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър"
- 19:36 11 януари 2018

V-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър"
- 19:37 11 януари 2018

 

 

634 3.219