en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Учебни дейности Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Отдел "Обща администрация" (ОА) Учебни дейности Секретар на ректор Сектор "Сътрудничество" Съобщения и обяви
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Академичен календар

Изтeгляне на pdf файл:
АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 год.

Вижте: Текущи дейности, Предстоящи скоро, По дати, От днес....

Начало на учебната година: 18. 09. 2017 г.

Строителен факултет, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, специалност ССС, СИ, СМ (редовно обучение) без последен курс на обучение

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

15 седмици

18. 09. 2017 г.

05. 01. 2018 г.

Ваканция

2 седмици

26. 12. 2017 г.

03. 01. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

08. 01. 2018 г.

02. 02. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

1 седмица

05. 02. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

Летен семестър

15 седмици

12. 02 2018 г.

25. 05. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

28. 05. 2018 г.

22. 06. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

2 седмици

16. 07. 2018 г.

27. 07. 2018 г.

Ваканция

От 30. 07. 2018 г.

 

Забележка: Заверка на семестъра до първия изпит.

 

Учебни практики, както следва:

За първи курс, специалност ССС, СМ, СИ, СК, ТУС:

 1. Учебна практика по Геодезия: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

За трети курс, специалност ССС, СМ, СИ, СК, ТУС:

 1. Учебна практика в строителна фирма: от 25. 06. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

 

Строителен факултет, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, специалност ССС, СИ, СМ (задочно обучение)

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

4 седмици

16. 10. 2017 г.

10. 11. 2017 г.

Летен семестър

4 седмици

15. 01. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

 

Забележка: Заверка на семестъра до първия изпит.

Изпитна сесия по допълнителен график.

 

Архитектурен факултет, ОКС „магистър“ след средно образование, специалност „Архитектура“ и ОКС „бакалавър“ (редовно обучение) специалност САСС без последен курс

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

15 седмици

18. 09. 2017 г.

05. 01. 2018 г.

Ваканция

2 седмици

26. 12. 2017 г.

02. 01. 2018 г.

Заверка на семестъра

1 седмица

03. 01. 2018 г.

05. 01. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

08. 01. 2018 г.

02. 02. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

1 седмица

05. 02. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

Летен семестър

15 седмици

12. 02 2018 г.

25. 05. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

28. 05. 2018 г.

22. 06. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

2 седмици

16. 07. 2018 г.

27. 07. 2018 г.

Ваканция

От 30. 07. 2018 г.

 

Забележка: Заверка на семестъра до първия изпит.

 

Учебни практики, както следва:

За първи курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по Рисуване: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Геодезия: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

 3. Учебна практика по Сградостроителство: от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

За трети курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по История на балканската архитектура: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Градоустройство: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

За четвърти курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по Архитектурни комплекси и ансамбли: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика Стаж в проектантски бюра: от 02. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

За четвърти курс, специалност „Архитектура“ след САСС:

 1. Учебна практика по Архитектурни комплекси и ансамбли: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Градоустройство: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

 3. Учебна практика по Сградостроителство: от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

 4. Учебна практика Стаж в проектантски бюра: от 16. 07. 2018 г. до 27. 07. 2018 г.

 

За първи курс, специалност САСС:

 1. Учебна практика по Рисуване: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Геодезия: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

За втори курс, специалност САСС:

 1. Учебна практика по Сградостроителство: от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

За трети курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по История на балканската архитектура: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Градоустройство: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

 3. Учебна практика Стаж в проектантски бюра: от 09. 07. 2018 г. до 21. 07. 2018 г.

 

За последен курс на обучение ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, специалност ССС, СИ, СМ и САСС (редовно обучение)

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

15 седмици

18. 09. 2017 г.

05. 01. 2018 г.

Ваканция

2 седмици

26. 12. 2017 г.

03. 01. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

08. 01. 2018 г.

02. 02. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

1 седмица

05. 02. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

Летен семестър

6 седмици

05. 02 2018 г.

16. 03. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

19. 03. 2018 г.

13. 04. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

2 седмици

16. 04. 2018 г.

27. 04. 2018 г.

Дипломно проектиране

от 21. 05. 2018 г. до 20. 07. 2018 г.

 

Забележка: Предпроектни проучвания за специалност САСС – от 07. 05. 2018 г. до 18. 05. 2018 г.

 

За последен курс на специалност „Архитектура“

 

Продължителност

Начало

Край

Дипломно проектиране

от 06. 11. 2017 г. до 23. 02. 2018 г.

 

Строителен факултет, ОКС „магистър“ след „бакалавър“, специалност ССС – специализации: СК, ТУС, УИП (задочно обучение)

 

Продължителност

Начало

Край

Присъствени занятия 1-ви сем. (1)

2 седмици

13. 11. 2017 г.

24. 11. 2017 г.

Присъствени занятия 1-ви сем. (2)

2 седмици

12. 02. 2018 г.

23. 02. 2018 г.

Присъствени занятия 2-ри сем. (1)

2 седмици

10. 04. 2018 г.

22. 04. 2018 г.

Присъствени занятия 2-ри сем. (2)

2 седмици

04. 06. 2018 г.

15. 06. 2018 г.

Дипломно проектиране

15 седмици

от 13. 11. 2017 г. до 23. 02. 17 г.

 

Обучението в Архитектурен факултет за ОКС „магистър“ след „бакалавър“, специалности „Опазване на архитектурното наследство“, „Урбанизъм“ и „Дизайн“ (задочно обучение) ще се провежда по допълнително утвърден график

 

 

259 0.079