en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Организационен комитет

Председател
доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов (conference_bg@vsu.bg)

Почетен председател
проф. д-р инж. Дончо Партов (partov@vsu.bg)

Организационни секретари
доц. д-р инж. Веселин Славчев (conference_bg@vsu.bg)
доц. Христина Заякова (conference_en@vsu.bg)
Симеона Джуброва (conference_en@vsu.bg)

Членове
доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
доц. д-р арх. Борислава Манчева
доц. д-р Ваньо Георгиев
доц. д-р инж. Любен Любенов
гл. ас. Стоянка Якова
инж. Боряна Димитрова
Пламен Петров
Антон Гороломов

 

allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com