en

Logo

XVI Международна научна конференция

9-10 юни 2016
София

Logo_VSU2016

Трите тома на Сборника с доклади на конференцията VSU'2016 са изготвени. Ако желаете информация за сбпрника моля да се обърнете към Организационен комитет на VSU'2016

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Съдържание 1-ви том

Съдържание 2-ри том

Съдържание 3-ти том

Proceedings2016

CDCover_2016

CDLabel_2016

 

Контакти ВСУ

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 02 8029 100, 02 8029 191
Факс: 02 8029 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
Ректорат
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ректор на ВСУ
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
tel./fax
80 29 191
rector@vsu.bg
2Зам.-ректор по учебната дейност
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
80 29 130zrector@vsu.bg
3Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничеството
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130zrectorn@vsu.bg
4Главен Счетоводител
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
5Юрисконсулт
Красимира Тончева
80 29 180ao_hr@vsu.bg
6Финансов контрольор
Васка Кирилова Николова
80 29 150fcont@vsu.bg
7Секретар
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
desislava_d@vsu.bg
Строителен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
2Организатор
Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161mihailova@vsu.bg
3Организатор
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162koprivarova@vsu.bg
Архитектурен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 253alexivanova@yahoo.com
2Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157danyand@vsu.bg
3Организатор
Анна Стоева Петкова
80 29 190a_petkova@vsu.bg
Център за професионално обучение
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител
Иван Пуев Иванов
80 29 118ipuev@vsu.bg
2Организатор
Мария Коева
80 29 139sos@vsu.bg
Отдел "Обща администрация"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Вяра Димитрова Димитрова
80 29 111was.bg@mail.bg
2Деловодител
Лилия Александрова Лазарова
80 29 100 
3Експерт учебна дейност
Наира Бабаян
80 29 116naira.babayan@vsu.bg
4Експерт Връзки с обществеността
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
vsu@vsu.bg
5Експерт Международно сътрудничество
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова
80 29 049int.office@vsu.bg
6Организатор кандидатстудентска кампания
Вяра Димитрова Димитрова
80 29 111was.bg@mail.bg
7Ръководител Охрана
Драган Драганов
80 29 115d.draganov@vsu.bg
Отдел "Специализирана администрация"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
Компютърно-информационен комплекс
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител КИК
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
2Системен администратор
Иван Людмилов Вартоломеев
80 29 127
(80 29 042)
ivan_vartolomeev@vsu.bg
Библиотека
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Библиотекар
Йоана Йончовска-Рударска
80 29 189library@vsu.bg
Отдел "Финансово-счетоводен"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Главен Счетоводител
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
2Касиер
Весела Йорданова
80 29 113kasa@vsu.bg
Отдел "Експлоатация и поддръжка"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
инж. Петър Лозанов Петров
80 29 137eip@vsu.bg
Отдел "Студентски общежития и стол"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Мария Коева
80 29 139sos@vsu.bg
2Управител на стол
Ангелина Миткова Колева
80 29 192 
allconferences.com:  Directory of Conferences, conventions, exhibits, seminars, workshops, events, trade shows and business meetings. Includes calendar, dates, location, web site, contact and registration information.

AllConferences.com