en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев ст. преп. худ. Николай Николов Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
 

Симеона Николова Джуброва

ст. преп.

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Приемно време и консултации:
в отпуск да 31.12.2017 г.


Телефон: 80 29 187
Имейл: s_dzhubrova@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Английски език 1 - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 2 - избираема, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 3 - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 4 - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
---
Английски език, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
специалност Български и английски език
степен Магистър
Професионална реализация
2010 до момента
ВСУ „Любен Каравелов“
Старши преподавател по Английски език
Преподавател по Български език за чуждестранни студенти
Преводач и редактор
2000 г. до момента
Издателство "ЖАР - Жанет Аргирова"
Преводач и редактор
2012 до момента
ЦПО „Знание“
Преподавател по Английски език
2013 до момента
Сдружение „АОК”
Преподавател по Английски език
1997-2010
СОУ „Васил Дечев“
Преподавател по Английски език
   
Научни интереси Английски език като чужд език
Български език като чужд език
Лингвистика и теория и практика на превода
Учебни пособия English for Construction, Headway, New English File, Speak Out
Преводи

Трансформация на куб от доц. д-р Александра Иванова и д-р Стоян Дечев

Енергийна медицина за жени от Дона Идън

Приказаки от Австралия от Шърли Голдън

Вярвай в еднорога от Вики Блум

Еднорогът Сянка от Вики Блум

Западни родопи – природа, история, култура – Български съюз за защита на Родопите

 

 

308 0.307