en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р арх. Людмила Александрова проф. д-р арх. Янко Александров доц. д-р арх. Юлия Илиева ас. д-р арх. Ярослав Рангелов ас. арх. Андрей Велинов ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Диана Христова Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

 

Приемно време на преподавателите от Катедра Сградостроителство и ерхитектурни конструкции.

 

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Изпълняващ длъжността ръководител катедра
доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова
80 29 152salivgri@yahoo.com
понеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
2проф. д-р арх. Янко Цветков Александров80 29 152aleksandrov@vsu.bg
понеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
3доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева yuliya_ilieva@vsu.bg
вторник 10:00 - 12:00 часа
4ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева81 29 256dr9673640@abv.bg
понеделник, 5 час понеделник, 6 час
5ас. д-р арх. Ярослав Тодоров Рангелов yaroo@abv.bg
вторник 9.30 - 11.30
6ас. д-р арх. Пламен Генов Генов arch_genov@abv.bg
вторник: 10:40 - 12:25
7ас. арх. Андрей Георгиев Велинов81 29 256andreivel@gmail.com
вторник от 8:30 до 10:30
8ас. арх. Димитър Иванов Никифоров - на хонорар dimnikiforov@yahoo.co.uk
вторник, от 13:30 до 15:30
9ас. д-р арх. Иванка Василева Маринова - на хонорар80 29 168m_vania@hotmail.com
понеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
10ас. арх. Диана Димитрова Христова - на хонорар diana_christova@abv.bg
петък каб.207, 16-17ч

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн, 2 сем., 2017, специалност: Дизайн
АП II - еднофамилна жилищна сграда, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП V - многофамилна жилищна сграда, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП І - ваканционно селище, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП Х - градоустройство ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХV - интериор ІІ - обществени сгради, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІV - преддипломен проект, 10 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектура на хотелски сгради - избираема, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции I част, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции II част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции II част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции ІІ, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
ВАП - изобразителни средства в архитектурата, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Енергоефективна архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Иновационно архитектурно проектиране - избираема, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Основи на архитектурната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Сградостроителство I част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство II част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория и история на дизайна , 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Теория на иновационните стъпки - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Теория на иновационните стъпки, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Техническо чертане, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
УП-03: Сградостроителство, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура

По стари учебни планове

Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

381 0.244