en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Приемно време на преподавателите

Архитектурен факултет

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

1проф. д.а.н. арх. Борислав Янк. БорисовСряда от 8:00 до 10:00
2проф. д-р арх. Константин Н. Бояджиев
3проф. д-р арх. Тодор В. Булев
4доц. д-р арх. Марта Т. Петрова
5проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кр. Добревпонеделник и четвъртък от 13,30 до 14,30
6доц. д-р арх. Валентина П. Върбановавторник от 9:30 до 11:30 ч.
7доц. д-р Благовеста Ив. Иванова–Цоцовавторник: 10:40-11:25; 14:00-14:45 ч.
8доц. д-р арх. Борислава Ал. Манчева-Велкова

понелелник от 13-15 часа

9доц. д-р арх. Димитър Ст. Власаревсряда 10:00 - 12:00 часа ok
10доц. д-р арх. Ирена Н. Спиридоновачетвъртък от 12-14ч.
11доц. д-р арх. Ина В. ЛамбеваВторник от 9.30 до 10:30
12ас. арх. Емил Г. Сардарев
13ас. арх. Евгений Н. Гацовчетвъртък от 10:30 до 11:30 петък от 10:30 до 11:30
14ас. арх. Атанас К. Василев
15ас. арх. Надя Хр. Митевапонеделник 12:00-14:00ч.
16ас. арх. Любомир Ас. Горчев
17ас. арх. Владимир К. Дамяноввсеки работен ден, от 13:00 до 15:00 ч., без четвъртък, в стая 209, учебен корпус.
18доц. д-р Любомир Б. Гуринов
19арх. Валентина Ст. Едревапонеделник от 10.00 до 12.00 часа
20арх. Николай Ст. Яръмлъковчетвъртък от 14:00 до 16:00 ч. и
петък от 9:00 до 11:00 ч.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

1доц. д-р арх. Людмила Гр. Александровапонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
2проф. д-р арх. Янко Цв. Александровпонеделник и сряда от 13:30 до 14:30 часа
3доц. д-р арх. Юлия М. Илиевавторник 10:00 - 12:00 часа
4ас. арх. Елена Ив. Динева-Василевапонеделник, 5 час понеделник, 6 час
5ас. д-р арх. Ярослав Т. Рангеловвторник 9.30 - 11.30
6ас. д-р арх. Пламен Г. Геноввторник: 10:40 - 12:25
7ас. арх. Андрей Г. Велиноввторник от 8:30 до 10:30
8ас. арх. Димитър Ив. Никифороввторник, от 13:30 до 15:30
9ас. д-р арх. Иванка В. Мариновапонеделник 11:30-12:30 ч. вторник 10:30 - 11:30
10ас. арх. Диана Д. Христовапетък каб.207, 16-17ч

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

1доц. д-р Ваньо Цв. Георгиевсряда: от 11:30 до 12:00
и от 12:30 до 14:00
2доц. д-р инж. Любен Евт. Любеноввторник и четвъртък от 14:00 до 15:30 ч.
3доц. д-р худ. Александра Ст. Ивановапонеделник от 15 до 16 ч. и четвъртък от 13.30 до 15 ч.
4ст. преп. Антоанета Д. Димитровасряда: 13:30 - 14:30 четвъртък: 12:30 - 13:30
5ст. преп. Симеона Н. Джубровав отпуск да 31.12.2017 г.
6ст. преп. худ. Николай Т. Николовпонеделник от 9:00 до 11:00
7ст. преп. д-р худ. Стоян Г. Дечевпонеделник 11-17
8ас. Борислав Г. Козареввторник от 09:00 ÷ 12:00
9преп. худ. Пламен М. Петков

 

Строителен факултет

Механика и математика

1доц. д-р инж. Анита К. Хандрулевапонеделник 13:00 - 15:00 сряда 13:00 - 15:00
2проф. д-р инж. Дончо Н. Партовпонеделник: 14:00-17:00
четвъртък: 14:00-16:00
3проф. д.т.н. инж. Константин С. Казаковвторник: 10:30-12:00
4доц. д-р инж. Радан Ив. Ивановпонеделник: 11:30-12:30
петък: 10:00-11:00
5доц. д-р инж. Иван Г. Вайсиловвторник: 10:30-11:40 и 13:10-14:00
6гл. ас. инж. Петър Г. Грековпонеделник: 13ч.-15ч.
7ас. инж. Илиана Й. Стойновавторник: 15:30-16:30 каб.68 сряда: 11:30-12:00 каб.68 четвъртък: 11:30-12:00 каб.68
8ас. инж. Владимир Д. Матускисряда: 13:30-15:30
четвъртък: 15:30-17:00
9проф. д-р инж. Банко П. Банков
10проф. д-р инж. Рангел П. Рангелов
11проф. д-р инж. Димитър Ат. Димитроввторник от 11 до 14 ч.
12проф. д-р Николай Л. Маневвторник: 12:00-14:00
13доц. д-р Веселин К. Кънчеввторник: 13:00-14:00 сряда: 13:00-14:00

Катедра "Ниско строителство"

1доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стояновпонеделник: 10:30–12:00
вторник: 10:00–11:30
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цв. Рошавеловвторник: от 11:30 до 13:30
3проф. д-р инж. Георги Ив. Франговпонеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Георги Ив. Годинячки

четвъртък 11,30 - 14,00 ч.

5доц. д-р инж. Христина Ст. ЗаяковаВторник от 11:30 до 13:30
6ас. инж. Андрей Н. Михайловпонеделник: 14:00-15:00
петък: 14:00-15:00
7гл. ас. д-р инж. Иванка Д. Добревачетвъртък от 13:30 до 15:00 ч.
8ас. инж. Милена Искр. Мидева-Димитровасряда: 13:00-15:00 ч.
9доц. д-р инж. Ради Хр. Ганевпонеделник от 10:00 до 12:00 ч.
10доц. д-р инж. Пламен Иванов
11ас. инж. Йордан Д. Велинов

Катедра "Строителни конструкции"

1доц. д-р инж. Димо М. Кисовпонеделник от 11.00 до 13.00
2доц. д-р инж. Георги Д. Георгиевпонеделник 12:00 - 14:00 ч.
3доц. д-р инж. Тодор Д. Георгиеввторник: 9:30-11:00 и 13:00-14:00
4доц. д-р инж. Борислав Т. Дааловвторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5доц. д-р инж. Веселин Сл. СлавчевПонеделник: 13:30 - 15:30
6гл. ас. д-р инж. Пламена Балевапонеделник и четвъртък 13:30 - 14:30
7ас. инж. Венцислав Г. Йордановпонеделник 10:30 - 11:30
8ас. инж. Станислав П. Рачев

понеделник: 14:00 до 16:00
четвъртък: 14:00 до 16:00

9гл. ас. д-р инж. Иван Й. Иванчеввторник 16:30 - 17:30 ч. сряда 11:30 - 12:30 ч.
10ас. инж. Станислав П. Цветковпонеделник: 10:00-12:00ч.- задочно обучение
понеделник: 13:00-15:00ч.- редовно обучение
понеделник: 09:00-16:00ч.- ЛЧЕАСК
каб.206А, бл.6
11ас. инж. Антон Н. Гороломов
12проф. д-р инж. Тотю Б. Даалов

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

1доц. д-р инж. Венцислав К. Стояновпонеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2доц. д-р инж. Офелия К. Лазова-Велиновапетък: 12:30 - 14:30 ч.
3ас. д-р инж. Борис Т. Николовсряда 13:00-14:00 ч.
четвъртък 13:00-14:00 ч.
4ас. инж. Владислава Ат. Гоговавторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
5ас. инж. Добрин Ив. Сотироввторник 8:30-10:00 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
6ас. Константин Ив. Тасовсряда 13:30 - 14:30 ч. , четвъртък 13:30 - 14:30 ч.
7ст. преп. Кирил Г. Кирилов
8доц. д-р инж. Георги Аг. Тепеделеновпонеделник от 11:00 до 13:00
9доц. д-р Пламен Н. Ангелов
10ас. инж. Петър Г. Бучков
11ас. инж. Борислав Крум. Милевпонеделник 13:30 - 15:00 ч.
сряда 13:30 - 15:00
12доц. д-р инж. Лъчезар Сп. ХрисчевВторник 11,30-13,00 - бл.6, к-т 105
13д-р инж. Сотир Ст. Илиевсряда от 13:00 до 15:00 часа
14ас. инж. Здравка Ив. Александрова
15доц. д-р инж. Лора Ст. Рангелова
16гл. ас. Иван К. Тасов
17инж. Недко Недков

 

329 0.299