en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

 


Петър Георгиев Бучков 
Лични данни

Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 177

e-mail

buchkov@vsu.bg

  Образование  

1968 – 1973

МЕИ

Специалност

02.10.01 Технология на машиностроенето

Степен

магистър

  Професионална реализация

1982 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1976 – 1982

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент

1973 – 1976

БВНОТПКО

 

Конструктор

Научни интереси

Строителни машини, технология на металните конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на машиностроителите в България

СБА

Водени лекционни курсове

ССС-10. Строителни машини

ССС-4.5. Строителни машини

СДС-4.5. Строителни машини

ССС-Ф.5. Лека строителна механизация

Технология на производството на метални конструкции

Учебни пособия

Ръководство за курсово проектиране по технология на металните конструкции, 1981.

Публикации

37 научни публикации

 

 

301 0.216