Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Книги на ВСУ

Учебник/издание

Редактори

ISBN

Година

Цена лв.

1

Доклади на МНК ВСУ‘2016 – I том

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

30,00

2

Доклади на МНК ВСУ‘2016 – II том

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

26,00

3

Доклади на МНК ВСУ‘2016 – III том

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

33,00

4

Доклади на МНК ВСУ‘2016 на CD

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

8,00

5

Доклади на МНК ВСУ‘2016 (комплект 3 тома и CD)

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

85,00

6

Доклади на МНК ВСУ‘2015
(комплект 3 тома)

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2015

25,00

7

Доклади на МНК ВСУ‘2015 на CD

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2015

8,00

8

История на изкуството

Бл. Иванова.

ISBN: 978-954-281-723-9

2015

22,00

9

Триизмерна мрежа и релефи с основа на квадрат

Ал. Иванова, Ст. Дечев

ISBN: 978-954-331-060-9

2015

20,00

10

Доклади на МНК ВСУ‘2014
(комплект 4 тома)

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2014

20,00

11

Доклади на МНК ВСУ‘2013
(комплект 3 тома)

В. Стоянов, М. Хамова, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2013

20,00

12

Ръководство по земна механика и фундиране на англ. език

 

 

2013

5,00

13

Доклади на МНК ВСУ‘2012
(комплект 3 тома)

К. Казаков, Р. Иванов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2012

20,00

14

Доклади на МНК ВСУ‘2011
(комплект 2 тома)

Ц. Ценков, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2011

20,00

15

Доклади на МНК ВСУ‘2010
(комплект 2 тома)

Ц. Ценков, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2010

20,00

16

Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции

 

 

2010

15,00

17

Ръководство по пътно и железопътно строителство

 

 

2009

8,00

18

Справочник по висша математика

 

 

2008

4,00

19

Ръководство по геодезия

 

 

2008

10,00

20

Метод на крайните елементи

 

 

2006

8,00

21

Геодезия

 

 

2004

6,00

22

Ръководство за курсово проектиране по ВиК

 

 

2004

4,00

23

Метални конструкции, елементи и съединения 1 част

 

 

2003

8,00

24

Конкурсни задачи по математика (с допълн. задачи до м. април 2016)

 

 

2002 (2012)

3,00

За повече информация за изданията и за начина на плащане и получаване на книгите на ВСУ се обръщайте към Владислава Матуска тел. 02 8029 117.

 

345 0.334

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...